Publicerade: 28/04/2022

Den 28 april, den internationella arbetarnas minnesdag (International Workers Memorial Day), minns vi arbetare som dödats på jobbet och återupptar kampen för säkra och hälsosamma arbetsplatser.

Varje år dör 2,78 miljoner människor av arbetsrelaterade orsaker - det är en person var 12:e sekund.

I år kommer IUL att arbeta tillsammans med globala systerfackförbund och fackföreningar runt om i världen för att kräva att hälsa och säkerhet på arbetsplatsen blir en grundläggande rättighet på arbetsplatsen genom att se till att den inkluderas i ILO:s kärnkonventioner.

IUL har åtagit sig att kämpa för arbetsmiljöfrågor i hela livsmedelskedjan - från jordbruk till livsmedelsbearbetningtill hotell- och restaurangbranschen. År 2022 lyfter vi fram de dåliga arbetsmiljöförhållandena inom snabbmatssektorn. Över hela världen reser sig snabbmatsarbetarna för att kräva säkra och hälsosamma arbetsplatser som är fria från sexuella trakasserier, fysisk misshandel, oljebrännskador och andra hälso- och säkerhetsrisker.

  • Arbetare på snabbmatsrestaurangen Wendy's i Weaverville, North Carolina, USA, började strejka den 23 april för att kräva att deras chef skulle avskedas på grund av hans upprepade och pågående fysiska och sexuella övergrepp mot arbetarna.
  • Under hela pandemin, då många snabbmatskedjor var öppna runt om i världen, riskerade snabbmatsarbetarna sin hälsa genom att arbeta i kök där fysiskt avstånd var omöjligt och personlig skyddsutrustning inte alltid tillhandahölls.
  • Pandemin och de otrygga anställningarna har ökat riskerna. Könsrelaterat våld och risken för COVID-19-infektion är två betydande risker på arbetsplatsen.

Bertha Bradley, en snabbmatsarbetare från Durham i North Carolina, förklarade: "Fackliga rättigheter ger arbetstagarna värdighet och respekt på arbetsplatsen. Min hälsa har alltid varit viktig, men för Wendy's verkar den vara överflödig"

 

Fackliga rättigheter ger arbetstagarna värdighet och respekt på arbetsplatsen. Min hälsa har alltid varit viktig, men för Wendy's verkar den vara överflödig.
Bertha Bradley, snabbmatsarbetare, Durham, North Carolina, USA