Publicerade: 17/02/2021

Inför attacker från aktivistaktieägare som syftar till att vända mycket av Danones starka främjande av miljöåtgärder och mänskliga rättigheter IUL , vars ledamöter representerar en majoritet av Danones arbetsstyrka, har utmanat Danones styrelse i ett öppet brev på engelska och franska

*Tre stora investerare leder attacken med motiveringen att Danone är alltför engagerad i frågor om miljöpåverkan och mänskliga rättigheter för sin arbetskraft.

*I kölvattnet av den senaste tidens dåliga ekonomiska resultat, till stor del kopplat till covid-19-pandemins inverkan på utsatta delar av Danones verksamhet, kräver investerare vinster på alla andra miljömässiga och sociala åtaganden

Som IUL:s generalsekreterare Sue Longley skrev till Danones direktion: "Danones modell är mycket överlägsen och hållbar än kortsiktiga finansiella ingenjörsmodeller, alltför ofta främjad av så kallade aktivistinvesterare. Danones modell är en modell som bäst tjänar de tusentals arbetare vi representerar."

Danones modell är mycket överlägsen och hållbar än kortsiktiga finanstekniska modeller, alltför ofta främjad av så kallade aktivistinvesterare. Danones modell är en modell som bäst tjänar de tusentals arbetstagare vi representerar.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare