Publicerade: 15/09/2021

På internationella dagen för demokrati, sju månader efter att militärdiktaturen inledde sin statskupp i Myanmar, IUL:s styrelse kräver ett omedelbart återvändande till demokratin och ett slut på det dagliga våldet mot alla människorättsförsvarare, inklusive fackföreningsmedlemmar.

Vid sitt årliga möte, som återigen hölls virtuellt, antog EG en resolution där man uppmanade alla regeringar i FN:s 76:e generalförsamling, som för närvarande äger rum i New York, att förkasta det militära statsförvaltningsrådet (SAC) och att erkänna den nationella enhetsregeringen (NUG) som Myanmars demokratiska regering.

I motionen uppmanas också följande:

  • större åtgärder på internationell nivå för att stoppa vapenhandeln med militärregeringen och införa ekonomiska sanktioner mot alla militära ledare och deras affärsintressen
  • riktade sanktioner mot alla företag som är involverade i militära företag eller de militära kumpaner som i FN:s rapport om mänskliga rättigheter från 2019 identifierades som företag som finansierar militären och brott mot mänskligheten

IUL har gått samman med andra globala fackföreningar och LabourStart för att starta en namninsamling där fn:s generalförsamling uppmanars att neka militärdiktaturen referenser och erkänna den nationella enhetsregeringen.

IUL:s styrelse:

fördömer militärkuppen i Myanmar 1 februari 2021 och det våldsamma förtrycket av rättigheter och friheter i hela landet, inklusive morden på 1 080 demonstranter och häktningarna av minst 8 048 medlemmar i medborgarrättsrörelsen CDM varav 6 398 fortfarande är frihetsberövade;

fördömer även att 1 984 människorättsförespråkare, fackliga ledare och fackmedlemmar åtalats för subversiv verksamhet och högförräderi, samt att 16 fackföreningar och arbetstagarorganisationer olagligförklarats;

uttrycker avsky för militärens bombningar av städer och byar och truppinsatserna och eskaleringen av militäroperationen nyligen i bland annat delstaterna Chin, Rakhine, Shan, Kachin och Karen samt regionen Taninthari, som kostat otaliga människor livet;

välkomnar den nationella enhetsregeringen NUG:s federala demokratistadga och tydliga löfte om att inkludera alla etniska grupper i det demokratiska styret av Myanmar och sätta stopp för tidigare regeringars rasistiska diskrimineringspolitik;

välkomnar även även NUG:s löfte att genomföra de politiska reformer som krävs för att garantera grundläggande fackliga rättigheter samt den rätt till föreningsfrihet och yttrandefrihet som krävs för att arbetstagare ska kunna utöva sina fackliga rättigheter;

uppmanar alla länders regeringar att vid FN:s 76:e generalförsamling ta avstånd från militärens statliga administrationsråd SAC och erkänna NUG som den demokratiska regering som företräder Myanmars befolkning;

manar även till större internationell handling för att stoppa vapenhandeln med militärregimen som beväpnar den mot folket och införa ekonomiska sanktioner mot alla militära ledare och deras affärsintressen;

stödjer målinriktade sanktioner mot alla företag som gör affärer med militären och de kumpaner till militären som identifierades 2019 i FN:s människorättsrapport som företag som finansierar militären och brott mot mänskligheten;

uttrycker sin solidaritet med alla arbetstagare i Myanmar i kampen för demokrati och tackar särskilt IUL:s medlemmar för deras mot och beslutsamhet och ovillkorliga stöd i en mycket svår tid;

noterar att den internationella demokratidagen är en viktig dag för internationell facklig handling som måste fortsätta även efter 15 september i form av ett mer koherent och konsekvent åtagande från fackföreningar globalt att stödja kampen för demokrati i Myanmar och för ett slut på militärstyret.

Internationella demokratidagen är en viktig dag för internationella fackliga åtgärder som måste fortsätta efter den 15 september med ett mer sammanhängande och konsekvent åtagande från fackföreningarna globalt att stödja kampen för demokrati i Myanmar och ett slut på militärstyret.
IUL:s styrelsens motion om Myanmar