Publicerade: 01/12/2022

IUL, EFFAT, IUL:s regionala organisation i Europa, och mer än 325 fackföreningar och icke-statliga organisationer världen över har i ett gemensamt uttalande krävt ett omedelbart förbud mot export av giftiga bekämpningsmedel som är förbjudna i Europeiska unionen (EU). Dessa bekämpningsmedel är förbjudna i Europa på grund av deras inverkan på arbetstagare, samhället och miljön, men de kan fortfarande exporteras för användning utanför EU. Paraquat, det giftigaste bekämpningsmedlet som det inte finns något motgift mot om människor utsätts för, exporteras fortfarande trots att det är förbjudet att använda i EU sedan 2007.

  • En djupgående undersökning har visat att mer än 81 000 ton bekämpningsmedel som innehåller 41 olika farliga kemikalier som är förbjudna på EU:s åkrar har exporterats från europeiska fabriker för att användas i jordbruket i andra länder bara under 2018.
  • Europeiska kommissionen har i sin kemikaliestrategi för hållbarhet åtagit sig att skydda människors hälsa och miljön och att stoppa exporten av farliga bekämpningsmedel som redan är förbjudna i Europa, men det finns för närvarande inga planer på att ändra EU:s förordning om export av farliga kemikalier (PIC) år 2023.
  • I det gemensamma uttalandet krävs också att förbudet mot export av förbjudna kemikalier kompletteras med åtgärder för rättvis övergång för att stödja övergången från farliga kemikalier till "säkrare och hållbara alternativ, särskilt integrerat skadedjursskydd, integrerat ogrässkydd, agroforestrering och agroekologi".

Mopholosi Morokong, arbetsmiljöansvarig på IUL Africa, förklarade: "Exponering för farliga bekämpningsmedel är en av de största riskerna i arbetet för jordbruksarbetare runt om i världen. Regeringar, inklusive de som utgör Europeiska unionen, måste sluta tillåta export av bekämpningsmedel som är förbjudna inom deras egen jurisdiktion."

 

Exponering för farliga bekämpningsmedel är en av de största yrkesriskerna för jordbruksarbetare runt om i världen. Regeringar, inklusive de som ingår i Europeiska unionen, måste sluta tillåta export av bekämpningsmedel som är förbjudna inom deras egen jurisdiktion.
Mopholosi Morokong, IUL Afrikas arbetsmiljöansvarig