Publicerade: 05/03/2021

Under G20:s första arbetsgrupp för turism under det italienska ordförandeskapet IUL har släppt ett nytt uttalande som välkomnar ordförandeskapets teman "Människor, planet och välstånd". Uttalandet innehåller en tydlig uppsättning krav till G20-medlemmarna om de åtgärder som krävs för att uppnå sina mål. Dessa inkluderar:

  • Sammankalla ett kristoppmöte om återhämtning av turismen och bygg upp bättre med fackliga röster i centrum
  • Fortsätta att utveckla och genomföra protokoll – förhandlade med fackföreningar – för att skydda hotellarbetare
  • Förbättra arbetstagarnas skydd genom att stödja förslag från ILO om att göra arbetsmiljön till en grundläggande rättighet på arbetsplatsen, genom att erkänna COVID-19 som en arbetssjukdom, genom att säkerställa betald sjukfrånvaro under sjukdom och karantän och genom att tillhandahålla gratis testning och massvaccinering för alla arbetstagare inom turistsektorn, till att börja med arbetstagare i frontlinjen.

IUL:s generalsekreterare Sue Longley kommentarade: "Kristoppmötet om återhämtning av turismen och en bättre uppbyggnad av turismen skulle kunna ge vägledning om de villkor som krävs för en säker återöppning och återhämtning av turistsektorn. Dess dagordning bör omfatta att säkerställa anständigt arbete för de miljontals människor som är anställda inom sektorn och att bekämpa klimatförändringarna, som båda är nödvändiga för hållbar turism."

Uttalandet följer på de uttalanden som utfärdades den 28 april 2020och den 7 oktober 2020 då Saudiarabien innehade G20-ordförandeskapet som roterar årligen.

Kristoppmötet om återhämtning av turismen och en bättre uppbyggnad av turismen skulle kunna ge vägledning om de villkor som krävs för en säker återöppning och återhämtning av turistsektorn. Dess dagordning bör omfatta att säkerställa anständigt arbete för de miljontals människor som är anställda inom sektorn och att bekämpa klimatförändringarna, som båda är nödvändiga för hållbar turism.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare