Publicerade: 17/10/2022

I oktober är det två år sedan FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) inledde sitt giftiga partnerskap med CropLife International (CLI), den globala branschorganisationen för världens största bekämpningsmedelsföretag. IUL , tillsammans med Pesticide Action Network och många andra organisationer, förnyar vårt krav på att detta partnerskap omedelbart ska upplösas.

  • CLI:s medlemmar får mer än 35 % av sin inkomst från försäljning av mycket farliga bekämpningsmedel som utgör de största riskerna för hälsan och den globala miljön. Uppskattningar visar att 385 miljoner jordbrukare och jordbruksarbetare varje år drabbas av oavsiktlig akut förgiftning av bekämpningsmedel, vilket motsvarar 44 % av den globala befolkningen som arbetar på jorden.
  • I juni i år undertecknade IUL ett gemensamt uttalande där FAO-CLI-avtalet fördömdes som ett hot mot "FAO:s integritet, trovärdighet, opartiskhet, oberoende och neutralitet". Att anpassa sig till bekämpningsmedelsindustrin kan leda till ryktesrisker och hota FAO:s förmåga att uppfylla sitt mandat att minska hungern och stödja jordbrukare och landsbygdssamhällen".
  • FN:s särskilda rapportör för rätten till mat Michael Fakhri har rekommenderat att FAO:s råd "ser över avtalet med CLI" och "överväger att beordra FAO:s generaldirektör att häva avtalet".

IUL Anja Westberg, ordförande för Lantarbetarfackgruppen, sade: "CLI är en del av problemet, inte lösningen. FAO måste erkänna sitt misstag, bryta banden med CLI omedelbart och fokusera sina ansträngningar på det kritiska arbetet med att utrota hungern i världen."

 

CLI är en del av problemet, inte lösningen. FAO måste erkänna sitt misstag, bryta banden med CLI omedelbart och fokusera sina ansträngningar på det viktiga arbetet med att utrota hungern i världen.
Anja Westberg, ordförande för IUL-Lantarbetarfackgruppen