Publicerade: 27/05/2022
Foto: The Menstrual Health Specialists Trust/PSI Zimbabwe

När vi uppmärksammar den 28 maj som den internationella dagen för menstruationshygien måste fackföreningsrörelsen erkänna att menstruation är en naturlig kroppsfunktion som kvinnor och flickor upplever på olika sätt, vilket kan förvärra deras utestängning från samhällen på grund av okunskap, fördomar och tabun. Brist på privata och rena sanitära anläggningar, menstruationssmärtor och andra menstruationsrelaterade fysiska besvär är ytterligare faktorer som bidrar till kvinnors ojämlika ställning på arbetsplatsen. Menstruation är fortfarande ett betydande hinder för jämställdhet, och detta är inte acceptabelt!

Med utgångspunkt i resolutionen från 2017 års kongress på IUL om att göra menstruation till en arbetsplats- och fackföreningsfråga har IUL tagit fram ett kort policydokument (tillgängligt på engelska, spanska och franska) med fokus på följande:

  • Hur man organiserar konkreta åtgärder för jämställdhet vid menstruation på arbetsplatsen
  • Hur man skapar en stödjande och informerad arbetsmiljö
  • Hur man förhandlar med arbetsgivare om menstruation
  • Hur du kan delta i viktiga nationella kampanjer

Ordförande för IUL:s kvinnokommitté, Patricia Alonso, konstaterade: "Det finns inte en enda lösning som kan tillämpas i alla sammanhang, länder och på alla arbetsplatser. Det som är säkert är att fackföreningarna måste se till att allt arbete kring menstruation inte leder till diskriminering vid anställning eller befordran av kvinnliga arbetstagare och att det inte främjar könsbaserade stereotyper."

 

Det finns inte en enda lösning som passar alla sammanhang, länder och arbetsplatser. Vad som är säkert är att fackföreningarna måste se till att allt arbete kring menstruation inte leder till diskriminering vid anställning eller befordran av kvinnliga arbetstagare och att det inte främjar könsbaserade stereotyper.
Patricia Alonso, ordförande, IUL:s kvinnokommitté