Publicerade: 15/12/2020

Efter år av kampanjande IUL - anslutna NGG har lyckats anta en ny lag genom det tyska parlamentet som kommer att avsluta underentreprenaden inom köttsektorn. Denna viktiga vinst kommer efter att kränkningar av rättigheter samt de låga löner och dåliga arbetsvillkor som migrerande arbetstagare utsatts för på grund av covid-19-pandemin.

Lagen träder i kraft den 1 januari 2021. Dess viktigaste poster är:

  • underentreprenad inom köttsektorn är förbjuden från och med den 1 januari 2021
  • företag kan anställa tillfälligt anställda upp till högst 8 % så länge detta regleras genom ett kollektivavtal
  • från och med den 1 april 2021 är den längsta tid som en arbetstagare kan vara tillfälligt anställd 4 månader
  • tillfälligt anställda och tillsvidareanställda måste få lika lön och likabehandling
  • arbetstiden ska registreras digitalt med böter för arbetstidsbedrägerier som fördubblas till 30 000 euro
  • miniminormer fastställs för arbetstagares boenden

 

Nu, äntligen, finns det ett på underentreprenad. Arbetsmiljökontrolllagen är ett bra första steg och en nystart mot en framtid utan skandal och exploatering inom köttindustrin." säger NGG:s ordförande och IUL Vicepresident Guido Zeitler.

 

 

Nu, äntligen, finns det ett på underentreprenad. Arbetsmiljölagen är ett bra första steg och en nystart mot en framtid utan skandal och exploatering inom köttindustrin.
NGG:s ordförande och IUL Vicepresident Guido Zeitler