Publicerade: 31/03/2021

Hur kommer världens livsmedelssystem att se ut 2045? Det är frågan som står i centrum för en ny rapport från IPES-Food och ETC-gruppen.  A Long Food Movement undersöker två mycket olika framtider för livsmedelssystem, människor och planeten.

  • Det första scenariot ger en skrämmande bild av vad som händer om den nuvarande jordbruksaffärsmodellen fortsätter: kontrollen av livsmedelssystemet flyttas alltmer till dataplattformar, riskkapitalföretag och e-handelsjättar, medan AI-kontrollerade jordbrukssystem i allt högre grad kontrollerar produktionen och förstör sysselsättningen.
  • I rapporten presenteras också tack och lov ett alternativ: det civila samhället, inklusive fackföreningar, mobiliserar och kämpar för att förändra livsmedelssystemet genom att flytta 4 biljoner US-dollar från industrikedjan till agroekologi och minska 75 procent av livsmedelssystemens växthusgasutsläpp och därigenom skydda försörjningsmöjligheter och miljön.

I rapporten dras dock slutsatsen att att detta skulle kräva "nya nivåer av planering och ett samarbete utan motstycke mellan olika sektorer, skalor och strategiska skillnader: en 'Long Food Movement'. Även om det är en utmaning, faller den väl inom åtagande som anges i IUL:s stadgarna "att se till att världens livsmedelsresurser utnyttjas för att tjäna allmänintresset snarare än privata eller offentliga minoritetsintressen."

Vi hoppas att denna rapport kommer att bidra till att väcka debatt och föra diskussioner om hur vi gemensamt kan bemöta de utmaningar vi står inför utan motstycke.
IPES-Food & ETC-koncernen