Publicerade: 05/02/2021

Den IUL Har välkomnat en ny rapport från IPEN, nätverket för icke-statliga organisationer för en giftfri framtid, som belyser effekterna för kvinnor av exponering för kemikalier.

Gender Review Mapping with a Focus on Women, som skrevs tillsammans med den strategiska strategin för internationell kemikaliehantering, bekräftar att kvinnor kan utsättas för bekämpningsmedel på jobbet även om de inte tillämpar dem direkt, till exempel när de plockar teblad, tvättar bekämpningsmedelsbehållare eller förorenad skyddsutrustning.

Andra viktiga resultat är:

  • Kvinnor inom jordbruk och livsmedelsspuppning kan utsättas för hög exponering för cancerframkallande ämnen och hormonstörande kemikalier( HORMON), vilket ökar risken för bröstcancer, med risk för att premenopausal bröstcancer är högst för livsmedelsspare
  • Det saknas forskning och information om kvinnors exponering för kemikalier eller nanomaterial och deras effekter på kvinnors specifika fysiologi eller endokrina system, liksom de långsiktiga effekterna på deras reproduktiva hälsa. Könsuppdelade uppgifter i arbetsstatistiken saknas tyvärr ofta för yrkesmässig exponering för farliga kemikalier
  • Kvinnor påverkas i allmänhet oproportionerligt hårt av exponering för kemikalier och avfall och har mindre tillgång till deltagande i beslutsfattandet

I betänkandet rekommenderas att regeringarna antar båda förordningarna för att skydda kvinnor från exponering för utsläppsvägar och lagstiftning för att förbjuda import, export och användning av mycket farliga bekämpningsmedel.

Som ICCM5:s ordförande Gertrud Sahler har noterat: "Enligt min mening är det viktigt att vi använder potentialen för integrering av ett jämställdhetsperspektiv för att göra vårt arbete inom kemikalieområdet och avfall mer omfattande, mer effektfullt och mer hållbart. Att ge alla lika rättigheter, möjligheter och ansvar i beslutsfattandet är inte bara en fråga om mänskliga rättigheter, det är nyckeln till att uppnå målen för hållbar utveckling för 2030."

Ytterligare läsning: IUL Handbok" Synliggöra kvinnor inom arbetsmiljön"

Jag anser att det är mycket viktigt att vi använder potentialen för integrering av ett jämställdhetsperspektiv för att göra vårt arbete på kemikalieområdet och avfall mer omfattande, mer effektfullt och mer hållbart. Att ge alla lika rättigheter, möjligheter och ansvar i beslutsfattandet är inte bara en fråga om mänskliga rättigheter, det är nyckeln till att uppnå målen för hållbar utveckling för 2030.
Gertrud Sahler, ordförande, femte internationella konferensen om kemikaliehantering (ICCM5)