Publicerade: 21/11/2022

En rad förhandlingar mellan ledningen för Transcorp Hilton Abuja Hotel i Nigeria och IUL :s medlemsförbund NUHPSW och HAPSSSA har resulterat i ett avtal som säkrar jobben för hundra anställda i avdelningarna för hushållsarbete, bankettverksamhet och trädgårdsskötsel.

  • Femtio kontraktsanställda kommer att bli fast anställda med fullständiga förmåner, inklusive arbetsgivarbetald sjukförsäkring och semester.
  • 50 supportanställda som tidigare endast fått en grundlön utan serviceavgift kommer att övergå till kontraktsanställning med tidsbegränsade kontrakt och ytterligare förmåner.
  • Avtalet trädde i kraft den 1 september 2022 och hotellfacken kommer att delta i övervakningen och genomförandet av avtalet.

"Avtalet ger stabilitet och anställningsskydd åt de mest utsatta arbetstagarna i yrkesklassificeringar där osäkra anställningar är utbredda", sade NUHPSW:s generalsekreterare Leke Success. "Vi är fast beslutna att säkerställa stabila och anständiga jobb för alla hotellarbetare."

Avtalet ger stabilitet och anställningsskydd åt de mest utsatta arbetstagarna i yrkesklassificeringar där otrygga anställningar är vanliga.
Leke Success, NUHPSW:s generalsekreterare