Publicerade: 25/11/2022

Den 25 november är den internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och startskottet för kampanjen 16 Days of Activism, en global insats för att få slut på könsrelaterat våld och trakasserier. Under de 16 aktivitetsdagarna kommer IUL:s regioner och medlemsförbund tillsammans med våra globala fackliga systerförbund att samordna offentliga demonstrationer och medvetandehöjande aktiviteter.

Könsrelaterat våld och trakasserier omfattar olika former av våld och trakasserier, inklusive våld i hemmet. Våld i hemmet påverkar arbetslivet, eftersom arbetstagarna inte lämnar smärtan och lidandet hemma, och det är därför en arbetsplats- och fackföreningsfråga. Arbetstagarnas hälsa och säkerhet och till och med deras liv kan vara i fara, och arbetstagare kan bli disciplinerade eller hotade med avsked på grund av dåliga prestationer som har samband med traumat från våld i hemmet. Ett antal medlemsförbund på IUL har arbetat för att mildra effekterna av våld i hemmet, och inför den 25 november träffades fackliga företrädare online för att utbyta information och diskutera strategier, bland annat:

  • Hur IUL:s medlesmförbund UFCW Kanada och Unite the Union har lyckats öka medvetenheten i sina fackföreningar om frågan om våld i hemmet, och hur UFCW Kanada lyckades driva på den kanadensiska regeringen för att bevilja 5 dagars betald ledighet för överlevande av våld i hemmet i varje provins.
  • Hur DWU Nya Zeeland utvecklade sitt samarbete med det stora mejeriföretaget Fonterra, bland annat genom att utbilda fackliga representanter eller "First Responders" i våld i hemmet.
  • Hur man kan skapa samförstånd kring progressiv lagstiftning på provinsiell och nationell nivå, inklusive det spanska fackförbundet UGT:s lagstiftningsframgångar under de senaste åren.
  • Hur IUL :s kvinnokommittéer i Togo och Uganda har utvecklat strategier för att öka medvetenheten bland sina medlemmar och företag där våld i hemmet fortfarande är tabu; IUL :s kvinnokommitté i Uganda har producerat en video om de ekonomiska konsekvenserna av våld i hemmet som nu används av andra medlemsorganisationer i Afrika.

Ordförande för IUL:s kvinnokommitté, Patricia Alonso, förklarade: "För att ta itu med konsekvenserna av våld i hemmet krävs ett aktivt deltagande av alla fackföreningsrepresentanter, inklusive industrirepresentanter, och alla fackliga ledare. Vi känner alla någon som har lidit eller lider av våld i hemmet och vi vet hur det påverkar människor på jobbet. Vi hoppas att kongressen IUL kommer att anta ett nytt starkt mandat för att bekämpa könsrelaterat våld och trakasserier. Vi fördubblar våra ansträngningar på detta område till minne av Jenny Dowell (AMWU Australien), tidigare vice ordförande för IUL (2002-2013), som mördades av sin make 2013."

Vi hoppas att IUL-kongressen kommer att anta ett nytt starkt mandat för att bekämpa könsrelaterat våld och trakasserier. Vi fördubblar våra ansträngningar på detta område till minne av Jenny Dowell (AMWU Australia), tidigare vice ordförande för IUL (2002-2013), som mördades av sin make 2013.
Patricia Alonso, ordförande, IUL:s kvinnokommitté