Publicerade: 27/06/2024

Spänningarna ökar på Accors lyxhotell Sofitel Philippine Plaza Manila på grund av planer på att stänga hotellet den 1 juli, enligt uppgift för renovering. Oron över stängningen har varit så stor att en senator har uppmanat Filippinernas kongress att tillsätta en senatskommitté för att utreda konsekvenserna för arbetstagarna.

IUL:s medlemsförbund NUWHRAIN anser att hotellägarens, Philippine Plaza Holdings Inc (PPHI), stängning är ett förtäckt försök att krossa facket och har organiserat protester på hotellet för att uppmärksamma inkonsekvenserna i ledningens angivna skäl för stängningen. Facket vill veta varför hotellet inte, som tidigare, kan hålla öppet under renoveringsarbetet och har begärt garantier för att den ordinarie personalen återanställs om hotellet stängs när det öppnar igen.

NUHWRAIN och IUL kräver att Philippine Plaza Holding Inc:

  • erkänna och respektera NUHWRAIN genom att delta i meningsfulla förhandlingar med facket
  • återanställa fast anställda efter renoveringen, med senioritet och alla rättigheter och förmåner enligt det befintliga kollektivavtalet
  • prioritera och ge företräde vid anställning till långtidsinhyrda tillfälligt anställda

IUL har också uppmanat Accor som hotelloperatör att se till att företaget uppfyller alla sina skyldigheter enligt OECD:s riktlinjer för att i största möjliga utsträckning mildra de negativa effekterna av stängningen, oavsett om den är tillfällig eller permanent.

Arnold Bautista, medlem i NUWHRAIN, kommenterade: "Renoveringarna kommer att åtgärda påstådda osäkra förhållanden på hotellet. Med tanke på att renoveringen kommer att fortsätta tror facket att stängningen bara är tillfällig och att hotellet så småningom kommer att öppna igen. Så vi frågar oss: varför säga upp arbetstagarna om anläggningen kommer att fortsätta sin verksamhet?"

 

Renoveringarna kommer att åtgärda påstådda osäkra förhållanden på hotellet. Med tanke på att renoveringen kommer att fortsätta tror facket att stängningen bara är tillfällig och att hotellet så småningom kommer att öppna igen. Så, frågar vi, varför säga upp arbetstagarna om anläggningen kommer att fortsätta sin verksamhet?
Arnold Bautista, medlem i NUWHRAIN