Publicerade: 20/01/2022

Året 2021 slutade med goda nyheter för IUL-förbunden. Det första nationella kollektivavtalet för bagerisektorn har äntligen undertecknats efter fyra års förhandlingar med IUL-förbund. Här är några av de viktigaste aspekterna av detta avtal:

  • Respekt för fackliga rättigheter och yttrandefrihet, inklusive ett åtagande från arbetsgivarnas sida att inte utöva påtryckningar eller tvång på arbetstagarna när det gäller medlemskap i fackföreningar samt betald ledighet för facklig verksamhet.
  • Främjande av formalisering av alla arbetstillfällen inom bagerisektorn; bagerisektorn i Senegal sysselsätter mer än 30 000 personer och står för 3 % av BNP, men alla dessa arbetstagare är inte officiellt deklarerade och har därför tidigare betraktats som en del av den informella ekonomin.
  • Införande av en förbättrad löneskala som tar hänsyn till levnadskostnaderna, ett gemensamt yrkesutbildningsprogram, ett system för klassificering av arbetsuppgifter som tar hänsyn till arbetsgivarnas behov och betald ledighet för facklig verksamhet.
  • Skydd av gravida kvinnor genom att vid behov förflytta dem till en tjänst som är bättre anpassad till deras tillstånd, utan lönebortfall; enligt det nya avtalet ska arbetsgivaren dessutom tillhandahålla rena och separata omklädningsrum och sanitära anläggningar för kvinnor och män samt tillhandahålla arbetskläder som är anpassade till arbetstagarnas storlek.

Khady Gueye, biträdande generalsekreterare för SYTRABPRS och nationell samordnare för IUL:s kvinnoprojektet , förklarade: "Vi har deltagit i utbildningar som anordnats av IUL Senegal sedan 2017, vilket har gjort det möjligt för oss att förbereda oss bättre inför förhandlingarna. Det nuvarande avtalet förankrar föreningsfriheten och kollektiva förhandlingar, som båda är nödvändiga för att företagen ska fungera smidigt. Bagerisektorn har stor potential och måste kunna erbjuda senegalesiska män och kvinnor goda arbetsvillkor."

Vi har deltagit i utbildningar som anordnats av IUL Senegal sedan 2017, vilket har gjort det möjligt för oss att förbereda oss bättre inför förhandlingarna. Det nuvarande avtalet förankrar föreningsfriheten och kollektiva förhandlingar, som båda är nödvändiga för att företagen ska fungera smidigt. Bagerisektorn har stor potential och måste kunna erbjuda senegalesiska män och kvinnor goda arbetsvillkor.
Khady Gueye, vice generalsekreterare för SYTRABPRS och nationell samordnare för IUL:s kvinnoprojektet