Publicerade: 12/10/2020

I början av september i år meddelade Milcobel, Belgiens största mejerikooperativ, att man skulle stänga sin fabrik i Schoten med 167 förlorade arbetstillfällen.

Förhandlingarna om samhällsplanen avstannade när företaget förolämpade mångåriga anställda med ett otillräckligt erbjudande om ersättningen. Medlemmar av IUL dotterbolagen Horval-FGTB och ACV-CSC gick ut i strejk och mjölk kunde inte bearbetas.

Efter 7 dagars plockning och ockupation nåddes en överenskommelse mellan företaget och facket. Ersättningen baseras nu på antalet tjänsteår utan maxgräns.