Publicerade: 17/02/2022

I april 2015 gick majoriteten av de anställda på Bel Karper Turkiet med i IUL :s medlemsförbund Tekgida-Iş. Nästan sju år senare, och efter flera domstolsförfaranden, avslutades nyligen en 260 dagar lång strejk med undertecknandet av ett kollektivavtal. Kollektivavtalen utgör grunden för en ny era för produktiva arbetsrelationer mellan Tekgida-Iş och Bel Karper.

Tekgida-Iş ordförande Mustafa Turkel välkomnade undertecknandet av avtalet och kommenterade: "Vi är stolta över att kunna kröna en lång process med ett kollektivavtal. Vi bör uppskatta den internationella solidaritet som organiserats av IUL och ge den en betydande förtjänst för resultatet. Och slutligen bör de arbetstagare som stödde sitt fackförbund under en lång och svår process ha beröm för detta."

Vi är stolta över att kunna kröna en lång process med ett kollektivavtal. Vi bör uppskatta den internationella solidaritet som organiserats av IUL och ge den en betydande förtjänst för resultatet. Och slutligen bör de arbetstagare som stödde sitt fackförbund under en lång och svår process ha beröm för detta.
Mustafa Turkel, Tekgida-Iş ordförande