Publicerade: 13/07/2022

Inflationstakten fortsätter att nå nivåer i många länder som inte har förekommit på årtionden. En stor del av denna inflation drivs av stigande energi- och livsmedelspriser, och många livsmedels- och dryckesföretag överför kostnadsökningar till konsumenterna för att bibehålla eller till och med öka sina ofta redan höga vinstmarginaler.

Generellt sett håller lönerna inte jämna steg med inflationen. Men arbetstagarna och deras fackföreningar kämpar tillbaka i många delar av världen. Några exempel från senare tid är:

  • Det nederländska IUL-medlemsförbundet FNV lyckades förhandla fram en bestämmelse om inflationsindexering som en del av sitt nya kollektivavtal med det brittiska ingrediensföretaget Tate & Lyle. Denna indexeringsbestämmelse är knuten till det preliminära konsumentprisindexet i Nederländerna och har ett tak på 6,5 % per kalenderår. Bestämmelsen ligger ovanpå andra förhandlade löneökningar som också uppnåddes efter en 15-dagars strejk i juni 2022 av FNV:s Tate & Lyle-medlemmar. Nederländernas inflationstakt var 9 % i juni 2022;
  • I juli 2022 lyckades den den IUL-anslutna Unite the Union i Storbritannien förhandla fram ett tvåårigt löneavtal som ökade lönerna med totalt 17,5 % för mer än 1 000 Cadbury-anställda vid Mondelēz anläggningar i Bournville, Birmingham, Chirk, Wales och Marlebrook. Den brittiska inflationstakten nådde 9,1 % i maj 2022;
  • Den IUL -anslutna FTPSRCHPYA (Federation of Pastry, Fast Food, Confectionery, Pizza, Ice Cream and Alfajores Workers) undertecknade i juni 2022 ett kollektivavtal som innebär en 60-procentig höjning av grundlönerna för arbetstagare som arbetar på pizzerior, churro- och empanadahus i Argentina. Avtalet innehåller en översynsklausul för att se till att lönerna håller jämna steg med inflationen. Argentinas inflationstakt uppgick till 60,7 % i maj 2022;
  • I Irland meddelade IUL :s medlemsorganisation SIPTU i april 2022 att dess medlemmar i mer än 2 500 företag på Irland snarast kommer att begära minimiförhöjningar i linje med inflationen, som väntas nå 8 procent under de kommande veckorna och månaderna. Irlands inflationstakt var 8,2 procent i maj 2022;

Sue Longley, IUL:s generalsekreterare, kommenterade: "I denna utmanande ekonomiska situation i stora delar av världen har värdet av att vara fackföreningsmedlem aldrig varit tydligare. IUL-anslutna fackföreningar kämpar tillbaka och förhandlar om löneökningar som står i proportion till de enorma prisökningar och den inflation som vi ser i många länder just nu."

I denna utmanande ekonomiska situation i stora delar av världen har värdet av att vara fackföreningsmedlem aldrig varit tydligare. IUL-anslutna fackföreningar kämpar tillbaka och förhandlar om löneökningar som står i proportion till de enorma prisökningar och den inflation som vi ser i många länder just nu.
Sue Longley , IUL:s generalsekreterare