Publicerade: 04/05/2021

Aerosolöverföring har visat sig vara en viktig faktor för spridningen av COVID-19, och IUL välkomnar senaste uttalandet från WHO där man erkänner att "viruset också kan spridas i dåligt ventilerade och/eller trånga inomhusmiljöer, där människor tenderar att tillbringa längre tidsperioder. Detta beror på att aerosoler förblir upphängda i luften eller färdas längre än 1 meter (långdistans)."

Detta uppdaterade råd från WHO kommer i spåren av ett webbseminarium som Världshälsoorganisationen (WHO), Internationella arbetsorganisationen (ILO) och IUL höll förra månaden om säker hotellverksamhet under COVID-19-pandemin. Fokus låg på lägen för virusöverföring, ventilation och rengöringsrutiner samt de åtgärder som krävdes för att skydda arbetare och gäster. Representanter från AccorInvest och Melia samt akademiska experter anslöt sig till representanter från WHO, ILO och IUL för att diskutera strategier för ett säkert återöppnande av hotell.

Viktiga budskap från webbseminariet var bland annat:

  • Regelbunden rengöring en gång per dag är tillräckligt för att ta bort viruset som kan finnas på ytor (CDC-vägledning) även på rummen. När rumsrengöring är begränsad till efter utcheckningar ökar arbetsbelastningen och kan orsaka skador i rörelseapparaten (Dr. Lisa Brosseau, ScD, CIH)
  • Hotellets riktlinjer bör fokuseras på att tillhandahålla verktyg för att förstå aerosolöverföring, bedöma ventilation i varje utrymme, överväga arbetstagares och gästers risker och välja metoder som minimerar dessa risker (Dr. Robert Harrison, MD, MPH, Kaliforniens universitet i San Francisco)

Halshka Graczyk, teknisk specialist på arbetsmiljö vid ILO, konstaterade: "Arbetsmiljön måste stå i centrum för COVID-19-återhämtningen och återgå till arbetspolitiken för alla sektorer. Politiken för återgång till arbete bör informeras genom en människocentrerad strategi som sätter rättigheter och internationella arbetsnormer i centrum för ekonomiska, sociala och miljömässiga strategier och säkerställer att politisk vägledning är inbäddad i nationella arbetsmiljösystem."

 

 

Arbetsmiljön måste stå i centrum för COVID-19-återhämtningen och återgå till arbetspolitiken för alla sektorer. Politiken för återgång till arbete bör informeras genom en människocentrerad strategi som sätter rättigheter och internationella arbetsnormer i centrum för ekonomiska, sociala och miljömässiga strategier och säkerställer att politisk vägledning är inbäddad i nationella arbetsmiljösystem.
Halshka Graczyk, ILO:s tekniska specialist på arbetsmiljöfrågor