Publicerade: 28/03/2023

Arbetstagarna på det IFC-finansierade Marriott Ciela Hotel i Lusaka i Zambia röstade idag med överväldigande majoritet för sina fackliga delegater till IUL :s medlemsorganisation Hotel, Catering, Tourism and Allied Workers of Zambia (HCTAWUZ). IFC:s lånemottagare och hotellägare fick miljontals USD i utvecklingsfinansieringslån för byggandet av detta hotell och tre andra hotell av Marriott-märket där arbetstagarna har tagit upp kränkningar av arbetstagarnas rättigheter, inklusive föreningsfriheten.

  • Efter flera års kampanjer och under påtryckningar från IUL och GLJ-ILRF upphörde IFC och arbetsgivaren till slut med fackliga trakasserier och trakasserier och skapade en miljö där arbetstagarna kunde rösta om fackliga delegater utan att utsättas för hot.
  • Även om dagens val är ett positivt resultat för arbetstagarna fortsätter vi att förespråka en modell där IFC underlättar ett tidigt engagemang mellan sina kunder och fackföreningar när det gäller respekten för IFC:s arbetsrättsliga skyddsåtgärder. Vi hoppas också att dagens val är ett viktigt steg framåt när det gäller respekten för föreningsfriheten och fria och rättvisa fackliga val på andra IFC-finansierade Marriott-hotell.
  • För mer information om historien om arbetskampen på Marriott Hotel Ciela, vår kampanj för ansvarsskyldighet för arbetsrättigheter i IFC-finansierade hotellprojekt och behovet av en policy för ansvarsskyldighet för utvecklingslån inom hotellsektorn, se vår nyligen publicerade rapport här.

Siméon Dossou, regionsekreterare för IUL Africa, förklarade: "Dagens seger är en seger för arbetarna i Zambia och en seger för Marriott-arbetarna i hela världen. Vi uppmanar IFC att anta Compliance Accountability Policy och att samarbeta med IUL i Afrika och runt om i världen för att se till att arbetstagarnas rättigheter skyddas."

Dagens seger är en seger för arbetarna i Zambia och en seger för Marriottarbetarna i hela världen. Vi uppmanar IFC att anta policyn för ansvarsskyldighet för efterlevnad och att samarbeta med IUL i Afrika och runt om i världen för att se till att arbetstagarnas rättigheter skyddas.
Siméon Dossou, IUL Afrikas regionsekreterare