HBTQI Arbetstagare och allierade

I 2017 röstade IUL:s 27 kongress för att inrikta vårt jämställdhetsarbete kring HBTQI på fyra viktiga områden:

  • ”lägga sin röst, kollektiva kraft och sina resurser på rörelsen för full jämställdhet för HBTQI-personer.”
  • ”utbilda […] medlemmarna om vikten av jämställdhet för HBTQI-personer i vår kollektiva kamp för rättvisa i arbetslivet.”
  • ”skapa möten mellan HBTQI-personer och deras allierade.”
  • ”säga ifrån mot orättvisor mot HBTQI-personer.”

Under den senaste kongressperioden har framsteg gjorts på vissa håll i världen och i somliga delar av fackföreningsrörelsen. Ändå utsätts HBTQI-personer fortfarande för exkludering, diskriminering och eskalerat våld, som till exempel mordet på Zachee Imanitwitaho, transkvinna, JBS-arbetare, fackmedlem, ung svart arbetstagare och afrikansk invandrare i Nordamerika.

Eftersom vi även inser att HBTQI-personer utsätts för en komplicerad form av diskriminering som inte enbart handlar om sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck åtar sig IUL att kämpa mot diskriminering ur ett intersektionellt perspektiv där begrepp som genus, ålder, sexuell läggning, klass, hudfärg, etnicitet, funktionsvariation och medborgarskap är öppna och genomsläppliga och kan överlappa och förstärka varandra.

Efter flera år och mycket diskussion i kommittén och smågrupper antog IUL:s HBTQI-kommitté ett arbetsprogram med de fyra hörnstenarna insatser med företag, utbildning/kurser, politik/lobbying, och samarbeten.

DÄRFÖR SKA KONGRESSEN

att IUL fortsätter lägga sin röst, kollektiva kraft och sina resurser – både mänskliga och ekonomiska – på kampen för full jämställdhet för HBTQI-personer och deras familjer, samt

att IUL ska uppmuntra att samtliga sex IUL-regioner regelbundet deltar i HBTQI-kommittén samt gör allt i sin makt för att se till att HBGTQI-personer är representerade, samt

att IUL ska förhandla om skrivningar i sina internationella avtal med transnationella företag som specifikt skyddar och säkrar jämställdhet för HBTQI-personer, samt

att IUL ska ta fram och årligen genomföra kurser, samt

att IUL i samarbete med regionerna och medlemsförbunden ska främja lagstiftning som skyddar HBTQI-personer från diskriminering och våld i arbetslivet, och bekämpa lagstiftning som drabbar HBTQI-personer och deras familjer negativt, samt

att IUL, tillsammans med sina regioner, aktivt ska bygga upp relationer med HBTQI-organisationer världen över för att bredda vår förståelse av dessa frågor, skapa en mer sammansatt bild av de lokala utmaningarna för jämställdhet och rättigheter för HBTQI-personer, och utbilda HBTQI-samfundet som helhet om arbetstagarnas rättigheter.

Som fackligt aktiva inser vi dessutom att HBTQI-personers rättigheter är mänskliga rättigheter och att Ett hot mot en av våra medlemmar är ett hot mot alla. Därför ska IUL:s HBTQI-kommitté i aktivt samarbete med IUL:s kvinnokommitté och ungdomskommittén ta fram en intersektionell syn på kampen för rättigheter och jämställdhet för alla arbetstagare, oavsett genus, ålder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck, klass, ras, etnicitet, funktionsvariation eller medborgarskap.

Michele Kessler

Ordförande, HBTQI Arbetstagar- och de allierades kommitté

Kontakt på IUL

Jeffrey Boyd

E: [email protected]