IUL och HBTQI Jämställdhetsresolution

Arbetarrörelsen har en lång tradition bakom sig när det gäller att organisera för social och ekonomisk rättvisa för alla arbetstagare i andan att "en skada för en är en skada för alla";

Arbetstagare, som är homosexuella, bi- eller transsexuella (HBTQI), och deras familjer drabbas av diskriminering, fysiska och mentala övergrepp och t o m död för sin sexuella läggning och könsidentitet/könsuttryck;

Fackliga organisationer världen över engagerar sig i kampen för HBTQI-arbetstagarnas rätt att leva i säkerhet, värdighet, respekt och social och ekonomisk jämlikhet och rättvisa;

Att anamma mångfald och uppmuntra till mer "inneslutande" förbund världen över kommer att leda till att arbetarnas makt växer;

I mer än 80 länder finns idag lagar som kriminaliserar HBTQI-personer (där det är olagligt att älska den man älskar) och i tio länder kan homosexualitet bestraffas med döden. Det gäller bl a den sydöstasiatiska staten Brunei, där de som ägnar sig åt sex med en person av samma kön kan stenas till döds (en anledning till att det transatlantiska partnerskapet TPP inte bör godkännas, eftersom länder som Brunei ingår). Lagar och verkligheten för transsexuella arbetstagare är ännu värre.

IUL beslutar därför att IUL skall lägga sin stämma, sin kollektiva kraft och resurser på rörelsen för full HBTQI-jämlikhet för alla arbetstagare och deras familjer.

IUL beslutar vidare att stödja HBTQI-arbetstagare världen över och att informera medlemmarna om vikten av jämlikhet för HBT-arbetstagare för den kollektiva kampen för rättvisa på arbetsplatsen och i våra samhällen.

IUL beslutar också att skapa möjligheter för HBTQI- arbetstagare och deras allierade att träffas på IUL-möten för att diskutera hur man skall organisera - kämpa - vinna när det gäller HBT- och fackliga frågor.

Slutligen beslutas att IUL åtar att sig att tala ut mot de orättvisor som drabbar HBTQI-arbetstagare världen över.

Michele Kessler

stol HBTQI Arbetstagar- och de allierades kommitté

Kontakt på IUL

Jeffrey Boyd

E: [email protected]