Barnarbete förekommer inom alla sektorer där IUL har medlemskap, men jordbrukssektorn står inför de största utmaningarna.

IUL:s 28:e kongress

noterar att 71 % av allt barnarbete sker i jordbruket, och att uppskattningsvis 112 miljoner barn arbetar på jordbruk och plantager världen över.

noterar med oro att framstegen för att avskaffa barnarbete mattades av redan före coronapandemin, och att FN:s medlemsländers åtagande att förbjuda och avskaffa de värsta formerna av barnarbete till 2025 ännu är en from förhoppning

noterar vidare att förekomsten av barnarbete är en följd av föräldrarnas fattigdom: om föräldrarna har osäkra jobb med usel lön har de inte råd med barnens grundläggande behov, inklusive mat och skolgång. 

bekräftar att grundorsakerna till fattigdom kan undvikas och att starka och effektiva fack är en viktig förutsättning för barnarbetets avskaffande, eftersom lantarbetarna då organiseras och lyfts ur fattigdom med hjälp av förhandlingar om bättre arbetsvillkor och löner och skolgång för deras barn.

IUL:s 28:e kongress beslutar därför att

  • uppmana medlemsförbunden att främja och använda IUL:s flygblad med krav när de arbetar för att stoppa barnarbete i jordbrukssektorn tillsammans med regeringar, företag med jordbruksproduktion eller leverantörer inom jordbruket, samt internationella organisationer.
  • uppmana medlemsförbunden att be sina regeringar att tillämpa den 5:e globala konferensen om avskaffande av barnarbetes (15–20 maj 2022, Durban, Sydafrika) uppmaning till insatser som innehåller en plan för åtgärder mot barnarbete i jordbruket.
Internationellt partnerskap för samarbete om barnarbete inom jordbruket