Över hela världen arbetar över 1 miljard kvinnor och män inom jordbruket för att producera vår mat. 450 miljoner är lönearberate.

IUL:s lantarbetarfackgrupp som grundadesförenar jordbruks- och plantagearbetare över hela världen för att öka den fackliga tätheten inom sektorn, försvara jordbruksarbetarnas rättigheter och intressen och bygga upp internationell solidaritet. IUL:s prioriteringar omfattar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, rätten till livsmedel och avskaffandet av barnarbete inom jordbruket. Vi arbetar också för att förbjuda farliga bekämpningsmedel och för ett hållbart jordbruk baserat på agroekologi.

Vi deltar i utvecklingen av ILO:s arbetsnormer och kämpar för en universell tillämpning av dessa normer för att garantera att alla jordbruksarbetare kan få tillgång till samma arbets- och sociala trygghet som arbetstagare i andra branscher. Vi främjar kvinnors jämställdhet på arbetsplatsen och i samhället, och vi kämpar för lika rättigheter för migrerande arbetstagare.

Kontakt på IUL

Svetlana Boincean

Internationellt ansvarig: lantbruk & plantager

E: [email protected]

Prioriterade grödor

Socker

Te

Bananer

Palmolja

Snittblommor