Globala företag dominerar buteljering och distribution av drycker/läskedrycker. Omstrukturering är ett ständigt inslag i sektorn på grund av förändringar i konsumenternas preferenser, införandet av sockerskatter och maktkoncentrationen i ett fåtal stora franchisetagare genom sammanslagningar och förvärv. Fabriksnedläggningar och ökande osäkerhet på arbetsmarknaden är alltför vanliga.

Världens största dryckesföretag, Coca-Cola och PepsiCo, buteljerar och säljer läsk, vatten, juice och energidrycker. Ökningen av så kallade oberoende buteljeringsföretag och försvagningen av fackförenings- och människorättslig tillbörlig aktsamhet genom företagens leverantörskedjor undergräver arbetstagarnas rättigheter.

Mot denna bakgrund har IUL Global Coca-Cola Workers Alliance, som inrättades formellt 2008, och IUL PepsiCo och Frito Lay Unions Network, som grundades formellt 2010, tillhandahåller plattformar för att bygga starkare internationell facklig organisation. Att stärka vår makt och förbättra de fackliga rättigheterna är centrala prioriteringar tillsammans med frihet från diskriminering, en säker och hälsosam arbetsplats, direkt anställning, rättvisa löner och anständiga arbets- och skyddsvillkor i hela leveranskedjan.

Kontakt på IUL

Burcu Ayan

Internationellt ansvarig: dryck & bryggerier

E: [email protected]