Tobaksarbetare var bland de första att organisera fackföreningar och skapa en internationell organisation 1889.

I dag skapar bristen på arbetsrättigheter många utmaningar inom tobakssektorns globala leverantörskedjor, bland annat: vedergällning mot arbetstagare som organiserar fackföreningar; Utbredd användning av barnarbete. Långa arbetstider med fattigdomslöner. Osäkra arbetsförhållanden. Brist på tillgång till hälso- och sjukvård och andra sociala tjänster. Könsdiskriminering. Utnyttjande av migrerande arbetstagare. avskogning, föroreningar och andra miljöskador.

Flera multinationella företag har delat upp den globala marknaden och ökar sin kontroll över hela leveranskedjan, inklusive: Philip Morris International, Altria, British American Tobacco , Imperial Brands, Japan Tobacco International, Alliance One International och China Tobacco.

Vid IUL:s kongress 2017 beslutade medlemsförbunden att bättre ta itu med dessa utmaningar genom att bygga en tobaksarbetaravdelning inom IUL . Idag organiserar tobaksarbetare globalt inom företag och mellan leveranskedjor – från tobaksodlingar och plantager till tillverkningsanläggningar och distributions- och marknadsföringscenter – för att öka löner och socialt skydd samt för att försvara arbetstillfällen under denna period av massiv teknisk omstrukturering och utveckling av de nya, rökfria nikotinprodukterna.

Kontakt på IUL

Kirill Buketov

Internationellt ansvarig : skaldjur/fiskeri & tobak

E: [email protected]