Published: 05/10/2009
Svenska

Kuppregimen i Honduras hotar slå till med militär och polis i stor skala efter president Zelayas återkomst till landet och regeringens olagliga åtgärder mot den brasilianska ambassaden där han tvingats söka skydd. Kuppledaren Michelettis vädjanden på teve om att “förlåtas av det honduranska folket” och löftet om att upphäva undantagslagarna “snarast möjligt” ekar ihåligt mot de ständiga rapporterna om fängslanden, “försvinnanden”, dödsfall och de otaliga övriga brotten mot grundläggande rättigheter som dokumenterats av Amnesty International, Human Rights Watch och andra internationellt respekterade människorättsgrupper samt den honduranska folkfronten mot kuppen. Kritiska röster från Honduras kongress efter myndigheternas senaste insatser vittnar om en fortsatt stark nationell motståndsrörelse med facket i spetsen, inte om diskreta diplomatiska påtryckningar bakom kulisserna.

Till och med efter att delegationen från de amerikanska staternas samarbetsorganisation OAS slängdes ut ur landet fortsätter USA att sända vad man skulle kunna kalla “blandade signaler”. Idrottsarenor som förvandlas till koncentrationsläger är ett skrämmande välbekant spöke från det förflutna i Latinamerika och USA har ett stort och unikt ansvar. EU och dess medlemsländer – som till skillnad från USA brutit de diplomatiska förbindelserna och intagit en principiell ståndpunkt – har också möjlighet att trycka på för en demokratisk lösning på krisen.

Om förhandlingar ska kunna äga rum måste det ske mot bakgrund av kraftigare internationella påtryckningar och ett tydligt hot om politisk isolering om förhandlingarna bryter samman. USA och EU måste otvetydigt förklara att de inte kommer att erkänna resultatet av ett val som arrangeras av kuppregeringen Micheletti. De måste bekräfta att de stödjer Manuel Zelaya som landets folkvalda president. De måste dra in allt internationellt bistånd och stöd till Honduras regering till dess att landet återgått till ett grundlagsenligt styre. Tullförmånerna för Honduras i regionala handelsavtal och EU:s så kallade allmänna preferenssystem måste avskaffas. USA och EU måste dessutom aktivt stödja alla i Honduras som försvarar mänskliga rättigheter och införa sanktioner mot de personer som olagligt gripit makten eller aktivt medverkat i kuppen. Det är dags att göra detta nu!