Published: 26/06/2019
Svenska

IUL välkomnar helhjärtat de nya globala normer mot våld och trakasserier i arbetslivet som antogs av internationella arbetskonferensen 21 juni. Konventionen och rekommendationen är resultatet av envis facklig mobilisering och lobbyverksamhet.

”Under hela processen har IUL:s personal och medlemsförbund mobiliserat för att övertala regeringar att ställa sig bakom normerna och förmå företag att öppet uttala sitt stöd. Det är deras förtjänst att allt gått så bra”, säger IUL:s generalsekreterare Sue Longley.

Medan arbetsgivarsidan försökte begränsa instrumentens innehåll och tillämpning hade vi stöd av många regeringar, även om Ryssland la ner sin röst i slutomröstningen.

Konventionen  och rekommendationen (på engelska) bekräftar att alla har rätt att arbeta utan våld och trakasserier, kopplar den rättigheten till rätten till jämlikhet och icke-diskriminering och poängterar den könsrelaterade bakgrunden till våld och trakasserier. Deras omfattning säkrar att arbetstagare i olika situationer – arbetssökande, anställda med tjänstebostad, arbetstagare på väg till jobbet – och med olika formella eller informella anställningsformer är skyddade. Kollektivavtalens centrala roll i införandet och tillämpningen av sådana inkluderande, integrerade och jämställda rutiner för att förebygga och stoppa våld och trakasserier i arbetslivet bekräftas också.

Extra viktigt för IUL-medlemmar i hotellsektorn är att konventionen erkänner att arbetstagare måste skyddas mot våld och trakasserier från tredje part, till exempel klienter, kunder och tjänsteleverantörer. Regeringar uppmanas att i samråd med arbetstagare och arbetsgivare kartlägga ”sektorer eller yrken och arbetsformer där arbetstagare eller andra berörda personer är särskilt exponerade för våld och trakasserier”. Bland exemplen i rekommendationen nämns specifikt hotellanställda och arbetstagare i isolerade miljöer som plantager.

Alldeles särskilt hårt fick vi kämpa för att konventionen skulle erkänna familjevåldets inverkan på arbetslivet. Den efterlyser dessutom konkreta, riktade åtgärder inom området, till exempel genom kollektivavtal.