Published: 29/10/2009
Svenska

I ett försök att krossa det fria fack som bildades förra året av arbetare på det gigantiska sockerbruket Haft Tapeh i södra Iran dömde en domstol den 12 oktober sex av fackföreningens ledare till fängelse. Straffen verkställs omedelbart och åtalspunkterna härrör från oktober 2007. Tre ledare som i fjol dömdes för att med sin fackliga verksamhet ha “äventyrat rikets säkerhet” i samband med arbetaraktioner under 2008 fick sina domar upphävda efter att ha överklagat dem i september. Två fackfunktionärer, ordföranden Ali Nejati och den kommunikationsansvarige Reza Rakshan, hotas bägge av långa fängelsestraff och hade inte fått sina överklaganden behandlade när domstolen i staden Dezful dömde de sex ledarna på de likartade åtalspunkterna från 2007.

Ghorban Alipour, Feridoun Nikoufard, Jalil Ahmadi, Nejat Dehli och Ali Nejati dömdes samtliga till sex månaders fängelse med omedelbar verkan och sex månaders villkorlig dom under fem år då de inte får vara fackligt verksamma. Mohammad Heydari Mehr dömdes till fyra månaders fängelse och åtta månaders villkorlig dom. Ali Nejati måste avtjäna sitt villkorliga straff i fängelse och hotas nu därför av ett års fängelse med omedelbar verkan. Förlorar han överklagan av domen från 2008 väntar två års fängelse.

Arbetarna på Haft Tapeh har de senaste åren vid upprepade tillfällen tvingats strejka eller på annat sätt agera för att få ut sina löner och protestera mot ständigt försämrade arbetsvillkor. Fackföreningen bildades officiellt i juni 2008 efter en 42-dagars strejk för att få ut länge innehållen lön. Haft Tapeh-facket är anslutet till IUL.

Haft Tapeh-fackets ordförande Ali Nejati har vägrats jobb på Haft Tapeh och svartlistats från allt arbete i regionen efter frisläppandet i april från en månad i isoleringscell på ett av underrättelsetjänstens fängelser. De övriga fackliga ledarna har efter domen den 12 oktober jagats bort från sina jobb på Haft Tapeh och beordrats inställa sig på fängelset.

Den iranska regimen verkar ha bestämt sig för att krossa fackföreningen genom att fängsla hela styrelsen.

Fackligt aktiva transportarbetare och lärare som dömts till fängelsestraff har utsatts för långvarig fysisk och psykisk misshandel, och inget talar för att de sex från Haft Tapeh skulle behandlas bättre i fängelset. IUL vädjar nu till alla som slåss för mänskliga och fackliga rättigheter att skynda till deras försvar.

Agera nu! – KLICKA HÄR och skicka ett protestbrev till Irans regering och domstolsväsende och kräv att de omedelbart och villkorslöst river upp domarna mot fackledningen på Haft Tapeh! Observera att en hel del e-brev förmodligen skickas tillbaks till avsändaren – men det spelar ingen roll! Överbelastning av e-postsystemen är inget ovanligt i Iran – och de flesta protestbreven kommer att nå fram och visa de avsedda adressaterna att de trakasserade fackligt aktiva stöds av en internationell opinion. Fackstyrelsen på Haft Tapeh stöds dessutom av Amnesty International.