IUL och Danone ska förhandla om nytt avtal för att skydda jobben mot negativa konsekvenser av coronapandemin

04.08.20 News

IUL och Danone har lovat att börja förhandla om åtgärder för att stödja anställda och mildra eventuellt negativa effekter på sysselsättningen under och efter coronapandemin.

Tusentals människor i strejk för Black Lives över hela USA

27.07.20 News

Den 20 juli lade minst 20 000 arbetstagare i 160 amerikanska städer ner arbetet för att protestera mot systemisk rasism, våld och ekonomisk ojämlikhet.

Läs mer här på engelska.

 

Internationellt fackligt uttalande: "Vi står i full solidaritet bakom våra kamrater i Algeriet i deras kamp för fackliga och demokratiska rättigheter"

22.07.20 News

Nio internationella fackliga organisationer, däribland IUL, har förenat sig i ett uttalande "för att uttrycka sin fulla solidaritet med och stöd till den pågående kampen för fackliga rättigheter och demokratisk frihet i Algeriet."
Läs mer här på engelska.

Konvention 190 och rekommendation 206: verktyg som förändrar arbetslivet

23.06.20 News

Den 21 juni 2020 är det ett år sedan internationella arbetskonferensen antog konvention 190 och rekommendation 206 om våld och trakasserier i arbetslivet. Konventionen och rekommendationen innehåller praktiska steg som facket måste ta för att stoppa våldet och trakasserierna och förhandla fram ett heltäckande ramverk som kan läggas till grund för en värld som är mer motståndskraftig mot ekonomiska och sociala kriser.

Det är dags att ratificera och tillämpa migrantarbetarkonventionen!

22.06.20 Editorial

Coronapandemin har skoningslöst blottat den industriella livsmedelsproduktionens vanskliga beroende av migrantarbetare. Men många regeringar och internationella organisationer som FN-organen FAO och WHO betraktar de hårda eller rentav livsfarliga arbetsvillkoren för migrantarbetare som en rörlighetskris, snarare än som följden av den exploatering som vilar på ett systematiskt förnekande av grundläggande rättigheter.

Läs mer här på engelska

Ledningen för Coca-Cola-facket i Filippinerna försvarade medlemmarnas rätt till säkert arbete – sparkades för 'ekonomiskt sabotage'!

17.06.20 Urgent Action

Under täckmantel av coronakrisen passar Coca-Colas företagsledning i Filippinerna på att angripa ledarna för IUL-anslutna FCCU-SENTRO och hota deras medlemmar med uppsägning, disciplinåtgärder och polisinsatser. KLICKA HÄR för att skriva på en namninsamling med kravet att The Coca-Cola Company upphör med människorättsbrotten!

Coca-Cola Indonesien utnyttjar coronakrisen för att få igenom hemligt kollektivavtal och undergräva rättigheter och förmåner för 6 000 anställda

04.06.20 News

När det indonesiska samhället stängdes ner i slutet av mars tecknade Coca-Cola-ledningen i hemlighet ett nytt landsomfattande kollektivavtal med den arbetsgivarvänliga nationella fackliga struktur som skapades för flera årtionden sedan under Suharto-diktaturen för att motverka arbetstagares rättigheter. Avtalet innebär i praktiken att mer än 6 000 Coca-Cola-anställda påtvingas nya villkor utan att ens kunna få tag på en avtalskopia att läsa igenom.

Sida vid sida med våra kamrater i Hongkong

03.06.20 Editorial

Fastlandskinas marionettregim i Hongkong lyckades inte krossa demokratirörelsen, så regeringen i Peking tog saken i egna händer. Omröstningen 28 maj i nationella folkkongressen banar väg för den kinesiska enpartistaten att påtvinga Hongkong en drakonisk nationell säkerhetslag som ska upprätthållas av säkerhetsmyndigheterna.

Italien: facklig framstöt leder till genombrott i skyddet av migrantarbetares rättigheter

02.06.20 News

Ihållande organisering och engagemang från vårt italienska agroindustriförbund FLAI-CGIL har lett till banbrytande åtgärder från regeringen för att skydda migrantarbetares rättigheter och arbetsmiljö i bland annat jordbrukssektorn.

 

 

Iran: Hungrande sockerarbetare och enorm korruption

29.05.20 News

Omid Asadbeigi – ägaren till det jättelika sockerbruket Haft Tapeh i Shush i Iran – står tillsammans med 20 andra inför rätta i Teheran åtalad för smuggling, olagliga affärer och mutbrott till ett sammanlagt värde av 1,4 miljarder USD (ca 13,5 miljarder SEK), ett oerhört belopp med tanke på förhållandena i landet. Pengarna för Haft Tapeh påstås ha gått till att finansiera investeringar i nya maskiner till Irans ledande sockerproducent, men arbetarna i Haft Tapeh har inte fått ut sina löner sedan mitten av mars.

Läs mer här på engelska.

Internationell facklig koalition kräver att McDonald’s bekämpar sexuella trakasserier på sina restauranger

19.05.20 News

IUL och vår europeiska regionorganisation EFFAT gör gemensam sak med IUL-anslutna SEIU i USA och Kanada och brasilianska centralorganisationen UGT och kräver att något görs för att komma till rätta med sexuella trakasserier på McDonald’s’ restauranger världen över. 

Läs mer här på engelska

Kött- och fjäderfäarbetare mitt i global coronahärd

19.05.20 News

Den nordamerikanska köttindustrin – med jättefabriker som samlar tusentals arbetare på ett och samma ställe och höga linjehastigheter – har hamnat under luppen i den rådande folkhälsokrisen. Men att anläggningarna för kött- och fjäderfäförädling är känsliga för snabb spridning av virussmitta är ett globalt fenomen. Stora utbrott har skett på köttproduktionsanläggningar i Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Irland och Spanien, och spridningen fortsätter.

Kampen mot Europas auktoritära virus – fallet Ungern

06.05.20 Editorial

Under täckmantel av coronakrisen införde Ungern 30 mars en ny lag som gör det möjligt för premiärministern att styra genom dekret på obestämd tid, upphäva befintlig lagstiftning och straffa journalister och andra kritiska mediaröster med upp till fem års fängelse – men EU-kommissionens ordförande kan inte ens förmå sig till att nämna vare sig premiärministern eller hans regering vid namn.

IUL uppmanar G20-ländernas turistministrar att omedelbart vidta åtgärder för att skydda arbetstagare i coronakrisen

30.04.20 News

IUL har varnat G20-ländernas turistministrar för att det kan ta många år att återuppbygga turistsektorn till samma nivå som före coronapandemin. Vi kräver att protokoll omedelbart antas för att skydda hotellanställda, samt att program där hotellgäster kan välja att avstå från städning avbryts.

Läs mer här på engelska

 

Första maj är vår dag, även under coronakrisen

30.04.20 Editorial

Orden som projicerades på en vägg under massprotesterna i Chile förra året genljuder nu över hela jorden: ”Vi återgår inte till det normala, för det normala var problemet.” Den enorma ekonomiska kris som följer i coronasmittans spår kastar ett skarpt ljus på denna normalitet.
Sedan 1890 har arbetare i alla länder firat första maj på demonstrationer och möten, i fängelser och koncentrationsläger, i revolutioner och uppror. För första gången på 130 år kommer vi i år att stanna hemma. Men första maj är och förblir vår dag – dagen då arbetarna visar sin globala solidaritet och vilja att kämpa för en ny och bättre värld.

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS