Ett meddelande från IUL:s generalsekreterare Sue Longley om COVID-19

26.03.20 News

Hej!

Coronapandemin är en utmaning utan motstycke för våra medlemsförbund världen över. Alla IUL-sektorer påverkas av coronautbrottet.

Mer än någonsin behövs nu solidaritet och en global reaktion för att minimera riskerna och effekterna för våra medlemmar, deras familjer och samhällen.

Försvara lantarbetarna i och bortom pandemin

25.03.20 Editorial

När den ena landsgränsen efter den andra nu stängs kastar den hotande arbetskraftsbristen i jordbruket och lantarbetarnas speciella utsatthet i hela världen nytt ljus över livsmedelstrygghetens skakiga grund och den stora men outforskade utmaningen att stoppa viruset från att sprida sig. För att säkra livsmedelstillgången och samtidigt hindra smittspridning måste regeringar och överstatliga organ omedelbart vidta åtgärder för att skydda levnads- och arbetsvillkoren för de lantarbetare som förser världen med mat.

Coronaviruset: lärdomar från en pandemi

13.03.20 Editorial

När det centrala är att hindra smittspridning får arbetstagare inte tvingas välja mellan att avstå från lön eller att utföra jobbet och riskera att själva smittas och sprida smittan till andra. Ändå bortser man i planeringen för viruskatastrofen från arbetstagarna som potentiella offer och smittvägar.

Storbritannien: kaffejätten JDE hotar säga upp all personal för att tvinga igenom angrepp på villkoren

10.03.20 News

Med stöd från IUL driver Unite the Union som har 300 medlemmar på Jacobs Douwe Egberts’ kaffefabrik i Banbury i Oxfordshire en kampanj mot företagets ensidiga planer på att säga upp hela personalen och återanställa dem som går med på sämre löner och villkor.

Läs mer här på engelska.

Hongkong-fackets ledare Lee Cheuk Yan åtalad i nytt tillslag

05.03.20 News

Lee Cheuk Yan – generalsekreterare i Hongkongs fria fackförening HKCTU – anhölls 28 februari och åtaladesför ”olaglig sammankomst” innan han frisläpptes mot borgen 5 maj i väntan på domstolsförhandlingar. IUL kräver nu tillsammans med HKCGTU att åtalet genast rivs upp.

 

Indiens demokrati i fara

14.02.20 Editorial

Medborgarskapet – nyckeln till alla rättigheter – angrips nu av Indiens regering. De senaste månaderna har tusentals människor frihetsberövats och dussintals dödats i den protestvåg som sveper över landet efter regeringens angrepp på den indiska demokratins grundvalar.

Algeriet: fria fackföreningar måltavla i regeringskampanj mot demokratirörelsen

21.01.20 Feature

Det farsartade valet i Algeriet 12 december – där medborgarna fick välja mellan fem presidentkandidater som alla godkänts av militären – har inte gjort något för att mildra regeringens hetskampanj mot det demokratiska civilsamhället. Algerier som kämpar för föreningsfrihet utsätts nu för ett dubbelt förtryck: de trakasseras för att de som fackligt aktiva ifrågasätter den statskontrollerade fackliga federationen UGTA – och de angrips för sin drivande roll i den demokratirörelse som uppstod förra våren.

Läs mer här på engelska.

Ukraina: facklig mobilisering mot juridiskt angrepp mot arbetstagarnas och fackets rättigheter

17.01.20 News

Ukrainas regering förbereder en massiv juridisk attack mot grundläggande fackliga rättigheter. IUL, våra medlemsförbund i Ukraina och internationella fack uppmanar regeringen att genast riva upp utkastet till ny arbetsrätt och respektera internationella normer och löften till fack på nationell nivå.

Vi är inte slavar!

McDonald's Peru: 12-timmars skift och död genom elchock

03.01.20 News

Efter det att två unga arbetstagare dött genom elchock i en McDonald'srestaurang i Lima i Peru den 15 december har Vd:n för koncernens franchiseföretag i landet medgivit att man känt till att den dryckesmaskin som ledde till de två ungdomarnas död var defekt.

Brutal exploatering bakom certifierat högpriskaffe från Brasilien

03.01.20 News

En färsk undersökning gjord av Thomson Reuters ger nya bevis på hur kaffe som produceras under brutala villkor av exploatering på jordbruk i den brasilianska delstaten Minas Gerais säljs till höga priser av multinationella företag tack vare certifieringssystem, till exempel Rainforest Alliance.

Coca-Colas angrepp på fackföreningar i Filippinerna uppmanar till våld mot arbetare

19.12.19 News

Med anklagelser för kommunism och terrorism försöker företagsledningen på The Coca-Cola Companys verksamhet i Filippinerna försvåra facklig organisering och sprida skräck bland arbetarna genom att beskylla facket och medlemmarna för att underminera samhället och göra dem till legitima mål för våld och förtryck. Och risken att drabbas av våld är högst påtaglig: minst 43 fackligt aktiva har mördats sedan Rodrigo Duterte blev president 2016. Våldet är ingen slumpmässig bieffekt av regeringens krig mot narkotika. Det är ytterst selektivt och riktat mot exakta mål.

Global solidaritet med rättighetsaktivister i Filippinerna på Internationella dagen för mänskliga rättigheter

11.12.19 News

Nationella och internationella fack världen över genomför aktioner på Internationella dagen för mänskliga rättigheter 10 december för att belysa det organiserade våldet mot fackligt aktiva och rättighetsförespråkare i Filippinerna. Enligt filippinska centret för fackliga och mänskliga rättigheter CTUHR har minst 43 ledare för fackorganisationer mördats sedan Rodrigo Duterte tillträdde som landets president i juni 2016.

E-handelns hot mot jordbruket i Världshandelsorganisationen WTO

10.12.19 News

Samtalen om e-handel stressas just ni igenom i WTO som en del av ett antal så kallade ”nya frågor”. Begreppet e-handel är dock missvisande i sammanhanget och syftar inte på näthandel. Enligt förslaget ska all produktiv verksamhet – bland annat jordbruksarbete – förvandlas till en samling tjänster som utkontrakteras till skatteparadis och som därmed är utom arbetstagares och staters kontroll.

Iran: obetalda löner, hungriga arbetare, skarpa skott

09.12.19 Editorial

Massprotester i städer över hela Iran bröt ut 15 november efter att bensinpriset höjts kraftigt. Regeringen slog tillbaka med full kraft. Internet stängdes av och på vissa håll stoppades även mobilnätet, vilket ledde till att människor skars av från all kontakt med varandra och omvärlden.

Inga hinder i vägen (just nu) för Österrikes förbud mot glyfosat från 1 januari

05.12.19 News

Varken EU-kommissionen eller medlemsländerna har formellt ifrågasatt det förbud mot glyfosat som godkändes av Österrikes parlament i juli i år, och därmed träder det i kraft 1 januari. Med uppbackning från en tvärpolitisk koalition i parlamentet, civilsamhället, miljörörelsen, småbrukarorganisationer och fackförbund – inklusive IUL-anslutna PRO-GE – blir Österrike det första EU-land som förbjuder världens mest använda växtbekämpningsmedel, som bland annat ingår i Monsantos ”Roundup”.

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS