Home

IUL och Danone Group sjösätter internationella ”samrådsmöten”

03.11.09 News
Utskriftsvänlig version

För första gången på de 20 år som det funnits internationella fackliga kontakter med Danone medverkade fackliga representanter för Danonearbetare från hela världen på årets möte för Danones CIC, som därmed förvandlades till en sant internationell struktur.

 

Danones CIC bildades 1996 och fungerar som företagets europeiska koncernråd. Det ersätter de årliga mötena mellan IUL, medlemsförbunden och Danones företagsledning, som började hållas 1987. Hittills har facket representerats främst på europeisk nivå, inklusive länder utanför EU: CIC var en av de första europeiska samverkansstrukturer där fackligt förtroendevalda från central- och östeuropeiska länder ingick som fullvärdiga medlemmar. Ett annat viktigt inslag i CIC har varit att både nationella fackliga företrädare och representanter för IUL:s regionkontor (Europa, Latinamerika, Asien) medverkar.

 

Men mötet som ägde rum i Genève 12-14 oktober 2009 var det första verkligt globala "samrådsmötet" och ett genombrott i den internationella kontakten mellan arbetsgivare och arbetstagare som förverkligar mångåriga krav från IUL och medlemsförbunden.

IUL:s generalsekreterare, Ron Oswald, kommenterar: ”Tack vare det här genombrottet kan alla våra medlemsförbund som representerar Danonearbetare – vare sig de är i Afrika, Asien, Latinamerika eller Nordamerika – nu göra gemensam sak med sina fackliga kamrater i Europa och bygga en plattform för samtal med företaget på global nivå. Det är föga förvånande att det företag som är först med att införa en sådan här struktur för kontakten med sina arbetstagare är just Danone, som här ser en möjlighet att främja det dubbla ekonomiska och sociala projekt som det anser är nyckeln till hållbar framgång. Det är vår förhoppning att det här nu blir en inspirerande förebild för andra transnationella företag i våra sektorer, som blir allt viktigare och mäktigare och får allt större inflytande på våra medlemmars och deras familjers liv och välfärd och på samhället där de bor.”

 

De 60 deltagarna var mycket nöjda med mötet. De kom från 20 länder och representerade Danonearbetare från 28 fackföreningar. De var entusiastiska över nivån på den information de fick och det livliga samtalet med företagsledningen. Ett konkret resultat av mötet var att Danoneledningen tog åt sig de förslag som gjordes om facklig medverkan i Danones arbetsmiljöprogram på nations- och fabriksnivå. Dessutom bestämde mötet att Danone ska börja diskutera med IUL om ett internationellt ramavtal om arbetsrelaterad stress.

 


Danones CIC-ordförande, Bruno Vannoni, och Danones vd, Franck Riboud, sida vid sida.