Home

Bemanningsarbete kan döda

25.07.12 News
Utskriftsvänlig version

Slappa bestämmelser, dålig tillämpning och arbetsgivares motstånd mot fackliga skyddskommittéer vållar ett fruktansvärt stort antal fall sjukdomar, skador och dödsfall på arbetsplatser. En kontraktsanställds hemska död vid en amerikansk Nestlé-fabrik utgör ett nytt bevis på att anställda vid bemanningsföretag utsätts för ännu större risker beroende på sin otrygga anställningsform.

Förra månaden krossades en tillfälligt anställd vid fabriken Massachusetts Tribe Mediterranean Foods till döds när han drogs in i maskinen som han höll på att göra ren och sterilisera. Arbetaren hade inte fått lära sig hur/att man stänger av maskinen och strömmen innan man börjar arbeta. Andra kontraktsanställda som också höll på med rengöring hade inte heller fått någon som helst utbildning.

Tribe Foods är dotterbolag till det Israelbaserade Osem Group, vars majoritet ägs av Nestlé, och som har verksamhet i Israel, Europa och USA. Arbetaren, Collazo Torres, var anställd hos ett bemanningsföretag, Monroe Staffing.