Home

Svaga arbetsnormer: skandalen bakom hästköttsskandalen

28.03.13 News
Utskriftsvänlig version

Livsmedelstillverkare i hela Europa DNA-testar sina produkter för att ta reda på vilka djur köttet i produkten kommer ifrån, men man ignorerar fortfarande grundorsakerna till raden av skandaler kring livsmedelssäkerheten.

IUL upprepar sitt krav på åtgärder för att komma tillrätta med de bakomliggande orsakerna till livsmedelssäkerhetskrisen. Klicka här för att läsa artikeln Svaga arbetsnormer: skandalen bakom hästköttsskandalen.