Home

Nestlés styrelseordförande lurar allmänheten att stödja handels- och investeringsavtal

26.06.14 News
Utskriftsvänlig version

Enligt publikationen för livsmedelsindustrin Flexnews (23/06/14) berättade Nestlés styrelseordförande Peter Brabeck nyligen i en österrikisk tidningsintervju att han oroade sig för den känslomässiga debatten om det föreslagna frihandelsavtalet mellan EU och USA. Han sa att det var hög tid för en faktabaserad diskussion om ett avtal som kan ge ekonomin en välbehövlig knuff framåt.

”I en tid när vi slåss för varje tiondels procent i tillväxt måste vi åtminstone diskutera frågan objektivt”, sa han och avvisade kritikernas kommentarer om att avtalet kan försvaga normerna för livsmedelssäkerhet i Europa.

”Så vitt jag vet har ingen dött i USA av att äta amerikanska produkter. Om vi är rädda för det ska vi nog inte heller åka på semester till USA.”

Här är några objektiva fakta från livsmedelsverken i EU och USA som åberopas av frivilligorganisationen Grain (på engelska).

I USA insjuknar årligen 48 miljoner människor (det vill säga en av sex personer!) för att de ätit förorenad mat. 3 000 dör. Jämför detta med Europa där uppskattningsvis 70 000 människor blev sjuka under 2011 för att de ätit förorenad mat och 93 dog. Europas befolkning är nästan två och en halv gånger så stor som USA:s.

Trots att de europeiska livsmedelslagarna urvattnats på senare år är EU:s normer för livsmedelssäkerhet ändå betydligt strängare än USA:s. Men de som förhandlar om de nya handelsavtalen vill inget hellre än att försvaga normerna eftersom detta ligger i de transnationella livsmedelsjättarnas intresse, oavsett om företagen är baserade i USA eller Europa.

Det kallas för ”samstämmiga regler” och är ett hot mot folkhälsan. Läs mer om hoten mot livsmedelssäkerheten här i bilagan till IUL:s senaste broschyr Handelsavtalen som hotar demokratin.