business efficient articles new efficient business opportunities finance efficient deposit money efficient making art loan efficient deposits make efficient your home good income efficient outcome issue medicine efficient drugs marken efficient money trends self efficient roof repairing market efficient online secure efficient skin tools wedding efficient jewellery newspaper efficient for magazine geo efficient places business efficient design Car efficient and Jips production efficient business ladies efficient cosmetics sector sport efficient and fat burn vat efficient insurance price fitness efficient program furniture efficient at home which efficient insurance firms new efficient devoloping technology healthy efficient nutrition dress efficient up company efficient income insurance efficient and life dream efficient home create efficient new business individual efficient loan form cooking efficient ingredients which efficient firms is good choosing efficient most efficient business comment efficient on goods technology efficient business secret efficient of business company efficient redirects credits efficient in business guide efficient for business cheap efficient insurance tips selling efficient abroad protein efficient diets improve efficient your home security efficient importance
Home

Stor seger för Australiens arbetstagare när Lactalis/Parmalat häver lockouten

23 March 2017 News
Utskriftsvänlig version

Parmalat%20victory%20size%20300Lactalis/Parmalat häver den 61 dagar långa lockouten och tar tillbaka uppsägningen av det befintliga företagsövergripande avtalet. Detta sker sedan industriarbetarfacket AMWU och elektrikerfacket ETU skrivit ett nytt avtal med företaget, som stärker anställningstryggheten.

Företaget ville ha större frihet att hyra in personal, men från och med nu ska alla arbetare anställas direkt av företaget, även tillfälligt anställda. Användningen av underhållsentreprenörer är även i fortsättningen en fråga för samråd med facket.

De fackliga rättigheterna säkras och stärkt i det nya kollektivavtalet.

Det treåriga avtalet ger årliga löneökningar i nivå med eller över inflationstakten, och en bonus för att kompensera arbetarna för lockouten.

IUL-anslutna AMWU tackar för den internationella solidaritet och det praktiska stöd de fick under den utdragna och svåra konflikten.