business efficient articles new efficient business opportunities finance efficient deposit money efficient making art loan efficient deposits make efficient your home good income efficient outcome issue medicine efficient drugs marken efficient money trends self efficient roof repairing market efficient online secure efficient skin tools wedding efficient jewellery newspaper efficient for magazine geo efficient places business efficient design Car efficient and Jips production efficient business ladies efficient cosmetics sector sport efficient and fat burn vat efficient insurance price fitness efficient program furniture efficient at home which efficient insurance firms new efficient devoloping technology healthy efficient nutrition dress efficient up company efficient income insurance efficient and life dream efficient home create efficient new business individual efficient loan form cooking efficient ingredients which efficient firms is good choosing efficient most efficient business comment efficient on goods technology efficient business secret efficient of business company efficient redirects credits efficient in business guide efficient for business cheap efficient insurance tips selling efficient abroad protein efficient diets improve efficient your home security efficient importance
Home

Strejk avvärjd när svenska hotellarbetsgivarna återvänder till förhandlingsbordet för nytt kollektivavtal

20 April 2017 News
Utskriftsvänlig version

Svenska Hotell- och restaurangfacket (HRF) har undertecknat den 18 april ett nytt treårigt kollektivavtal för sektorn som uppfyller deras viktigaste förhandlingskrav. Parterna kom överens om det nya avtalet knappt tolv timmar innan en landsomfattande strejk (på engelska) skulle bryta ut. HRF hade stark nationell och internationell uppbackning inför strejken. Andra LO-förbund hade lovat att aktivt stödja de hotellanställda, till exempel genom inställda leveranser och andra konkreta solidaritetsaktioner om strejken blev av. IUL-medlemmar världen över skickade brev till arbetsgivarorganisationen Visita och fördömde deras konfrontativa förhandlingstaktik och brott mot fackliga rättigheter samt uttryckte sitt stöd för facket.

Det nya avtalet ger bland annat löneökningar för heltidsanställda med 1 650 SEK fördelat på tre år; övertidsersättningen höjs med 6,5 %; en betydande låglönesatsning som uppfyller eller överträffar låglönesatsningen i andra sektorsavtal, ett av de viktigaste avtalskraven; dessutom inrättas en partsgemensam arbetsgrupp som ska kartlägga hotellstädares arbetsbelastning.

Förbundet tackar IUL för den internationella uppbackningen.

HRFagreement