Home

Strejk avvärjd när svenska hotellarbetsgivarna återvänder till förhandlingsbordet för nytt kollektivavtal

20.04.17 News
Utskriftsvänlig version

Svenska Hotell- och restaurangfacket (HRF) har undertecknat den 18 april ett nytt treårigt kollektivavtal för sektorn som uppfyller deras viktigaste förhandlingskrav. Parterna kom överens om det nya avtalet knappt tolv timmar innan en landsomfattande strejk (på engelska) skulle bryta ut. HRF hade stark nationell och internationell uppbackning inför strejken. Andra LO-förbund hade lovat att aktivt stödja de hotellanställda, till exempel genom inställda leveranser och andra konkreta solidaritetsaktioner om strejken blev av. IUL-medlemmar världen över skickade brev till arbetsgivarorganisationen Visita och fördömde deras konfrontativa förhandlingstaktik och brott mot fackliga rättigheter samt uttryckte sitt stöd för facket.

Det nya avtalet ger bland annat löneökningar för heltidsanställda med 1 650 SEK fördelat på tre år; övertidsersättningen höjs med 6,5 %; en betydande låglönesatsning som uppfyller eller överträffar låglönesatsningen i andra sektorsavtal, ett av de viktigaste avtalskraven; dessutom inrättas en partsgemensam arbetsgrupp som ska kartlägga hotellstädares arbetsbelastning.

Förbundet tackar IUL för den internationella uppbackningen.

HRFagreement