Home

EU-parlamentet röstar ja till skatt på finanstransaktioner – nu är det tillämpning som gäller!

30.03.11 News
Utskriftsvänlig version

Vid omröstningen i EU-parlamentet i Strasbourg den 8 mars röstade majoriteten av parlamentarikerna över partigränserna och sa ja till EU-socialisternas förslag om skatt på finanstransaktioner som ett alternativ till åtstramningar. Parlamentet godkände en rapport från den grekiska socialisten Anni Podimata som kräver att en skatt på 0,05 % införs på alla finansiella transaktioner på Europanivå som ett första steg på väg mot en global tillämpning.

Läs mer (fortsättning av artikeln på engelska).