Home

Ledare för ryska Nestléfacket tvingas bort i första uppsägningsvågen

12.08.19 News
Utskriftsvänlig version

Ordföranden och andre ordföranden i säljarnas fackförening - en medlem av IUL-anslutna AIWUR - har båda sagts upp i den stora omstruktureringen av Nestlé Rysslands säljarkår. Bägge jobbar på anläggningen i Brjansk. Det är den enda anläggning som nu läggs ner – och nedläggningen skedde en månad före alla övriga omstruktureringsåtgärder.

Trots att IUL och fackföreningen flera gånger uppmanat Nestlés koncernledning och Nestlé Ryssland att omedelbart och villkorslöst stoppa alla uppsägningar som tvingats fram i samband med omstruktureringen gick den ryska företagsledningen vidare med sina planer och la ner anläggningen i Brjansk 31/7 2019. IUL anser att nedläggningen är riktad mot fackets ledning och försöker få Nestlé att genast agera för att skydda fackligt förtroendevalda, vilket krävs av rysk lag och internationella normer.


Dmitry Isarevich, ordförande i de ryska Nestlésäljarnas fackförening