Home

Första kollektivavtalet för Sodexos anställda i Colombia

28.03.13 News
Printer-friendly version

Tack vare IUL:s globala ramavtal med Sodexo blev det möjligt för Sodexos anställda i gruvregionen La Loma i Colombia att teckna sitt första kollektivavtal med företaget. De anställdas fackförening, SICO, kontaktade arbetsgivaren för att diskutera ett kollektivavtal redan i februari 2012, men Sodexo vägrade då erkänna fackföreningen. Enligt SICO:s förbundsordförande Julio Ruben Padilla ändrade sig företaget och började förhandla i god tro när de anställda motsatte sig arbetsgivarens agerande och fick stöd av centralorganisationen CUT och IUL. I kollektivavtalet erkänner arbetsgivaren fackföreningen, lovar att respektera de fackliga rättigheterna och att tillåta fackliga möten och kurser. Avtalet innehåller också en löneökning, formaliserade rutiner för disciplinåtgärder, ett skolbidrag för anställdas barn och en utbildningsfond för de anställda.