Home

Lockout och brott mot rättigheter hos Mondelez i Pakistan

4 April 2013 News
Printer-friendly version

Företagsledningen hos Kraft Foods i Pakistan (tidigare Cadbury, numera ägt av Mondelez) har lockoutat facket och angripit fackliga ledare som hämnd för att facket försvarat rättigheterna för de många hundra kontraktsarbetarna på fabriken.

Mondelez tillverkar Cadburys godisprodukter i Pakistan med 53 fast anställda och 350 inhyrda kontraktsarbetare, varav 150 återfinns i kärnverksamhetens produktion. Förhandlingarna körde fast i december i fjol när facket krävde att den inhyrda personalen skulle få ta del av löneökningar och bättre förmåner samt att en tydlig process skulle inrättas för att skapa fasta jobb åt dem. Företagsledningen svarade med att trakassera fackets ledning och vidtog disciplinåtgärder mot fackordföranden Muhammad Saleem 14 mars för att få honom avstängd från jobbet eller uppsagd. Det är olagligt i Pakistan att göra så under pågående förhandlingar om kollektivavtal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facket varslade om strejk 1 april och företagsledningen svarade med lockout.

Tunisien, Egypten och nu Pakistan. Och vem står på tur?