Home

Mondelez Pakistan, där "utomstående" skapar utsökta stunder av glädje

17 May 2013 News
Printer-friendly version

Mondelez Pakistan informerat regeringen att det stora flertalet av de personer som tillverkar dess produkter är "utomstående" som inte omfattas av det lagfästa skyddet för arbetsmarknadsrelationer och att de som ifrågasätter detta missbruk borde berövas sina rättigheter.

Läs mer (på engelska).