Home

Belgiska fackets budskap till Mondelez: SOTUBI:s tunisiska chefer inte välkomna på våra fabriker!

24 March 2014 News
Printer-friendly version

Den 6 mars fick fackklubben på Mondelez’ kakfabrik i Herentals veta att fabriken snart skulle få besök av en grupp produktions- och teknikchefer från Mondelez’ och SOTUBI:s samföretag i Tunisien.

Fackklubben meddelade genast fabriksledningen att ”gruppen inte är välkommen på fabriken så länge som Mondelez fortsätter bryta mot de fackliga rättigheterna i Tunisien och vägrar erkänna och tala med IUL”.

Nyheten om besöket spred sig snabbt och facken på alla Mondelez’ anläggningar i Belgien framförde samma budskap till sina respektive ledningar.

Aktionen ledde till att besöket ställdes in. Men facken i Herentals, Mechelen, Namur och Halle är på sin vakt ifall det plötsligt skulle bli aktuellt med ett nytt besök.SyndBelges