Home

Facklig aktion på fisk- och skaldjursmässa sätter press på Citra Mina

28.04.15 News
Printer-friendly version

IUL, internationella transportarbetarfederationen ITF och de belgiska facken CSC Alimentation et Services, FGTB Horval och CSC Transcom sätter ytterligare press på Citra Mina-koncernen på Seafood Expo 23 april i Bryssel – världens största branschmässa för fisk- och skaldjur – genom att demonstrera utanför mässan, där Citra Minas Philfresh Corporation är ett av de företag som ställer ut och söker kontrakt med nya köpare. Information om Citra Minas kränkningar delades också ut till representanter för bransch, detaljhandel och myndigheter.

CitraMinaBrusselsprotest

Aktionen gäller de 70 arbetare som sparkades av Citra Mina när de försökte bilda en fackförening i Filippinerna. Företaget är landets näst största tonfiskexportör och IUL, ITF och deras medlemmar kräver att Citra Mina återanställer de 70 arbetarna, respekterar deras fackliga rättigheter och erkänner fackföreningen.

Innan protestaktionen genomfördes träffade en gemensam facklig delegation företrädare för EU-kommissionen och berättade för dem om Citra Mina-arbetarnas kamp.