Home

Första kollektivavtalen för snabbmatsanställda i Thailand

31.01.18 News
Printer-friendly version

Snabbmatsanställda på en av de största, landsomfattande franchisekedjorna inom KFC i Thailand har tecknat sina första kollektivavtal.

IUL-anslutna kock- och servitörsfacket Cooks & Servers Workers' Union samt köks- och servitörsfacket Cuisine and Service Workers' Union säkrade avsevärt bättre förmåner och arbetsvillkor för anställda på KFC-restauranger i hela landet.

Förutom bättre förmåner ger avtalen erkännande av centrala fackliga rättigheter som rätten att företrädas fackligt i tvister eller klagomål, fackligt ingripande vid varningar och disciplinåtgärder, och betald facklig ledighet. De båda kollektivavtalen som undertecknats och formellt registrerats hos arbetsmarknadsdepartementet är två av ytterst få avtal i privat sektor som innehåller sådana bestämmelser i Thailand, där föreningsfriheten och den kollektiva förhandlingsrätten är mycket begränsade.

KFCCBA3