Home

Marriott-anställda världen över kräver krafttag mot sexuella trakasserier

31.05.18 News
Printer-friendly version

Medlemmar i fack på Marriott-hotell i Afrika, Asien och Stilla havet, Europa och Nord- och Sydamerika samlades i Genève 29 maj för att kräva att världens största hotellkoncern vidtar globala åtgärder för att skydda personalen mot den epidemi av sexuella trakasserier som härjar i branschen. Enkäter runtom i världen pekar på att en stor majoritet av dem som jobbar i hotell- och restaurangsektorn - upp till 89 % i vissa länder - någon gång under sitt arbetsliv har utsatts för sexuella trakasserier på jobbet. Med IUL i spetsen framförde de Marriott-anställda kravet på en global överenskommelse direkt till två Marriott-hotell - och till FN-organet ILO, där arbetstagarsidan på årets internationella arbetskonferens kämpar för en global konvention mot våld och trakasserier på arbetsplatsen.

Marriott2
På ett fullsatt möte hos ILO - med IUL och våra nordamerikanska medlemsförbund Unite Here och AFL-CIO som medarrangörer - berättade trotjänare från Marriott om sina personliga erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp från gäster, om arbetsgivarens tendens att skylla på offret och strunta i att skydda sin personal och om det utdragna trauma som sådana händelser orsakar. De anställda berättade också om hur arbetsgivaren saboterar facklig organisering genom att försöka tvinga personalen att säga upp medlemskapet och sparka dem som är aktiva i eller stödjer facket. Mötet - som sammankallats för att belysa det viktiga sambandet mellan hållbar turism, anständigt arbete och jämställdhet - visar med all önskvärd tydlighet hur viktig föreningsfriheten är för arbetet med att stoppa sexuella trakasserier på jobbet. Arbetsgivarna måste agera genast, men för att deras åtgärder ska bli effektiva måste facket säkra ett juridiskt ramverk inom vilket vi kan organisera och förhandla.