Vi får inte tillåta att COVID-19 indirekt leder till ökat våld i hemmet

20.04.20 News

Under de senaste tolv månaderna har mer än var femte kvinna i världen utsatts för våld i hemmet av sin partner. COVID-19-pandemins utbrott och dess konsekvenser för folkhälsan, för ekonomin och på det sociala planet förvärrar statistiken. Flera länder har under de senaste veckorna rapporterat om en betydande ökning av antalet fall med våld i hemmet. Åtgärder för att motverka denna företeelse är lika brådskande som den politik som förs för att bekämpa pandemin. De fackliga organisationerna har en avgörande roll att spela.

Två års kamp för rättigheterna på Cargill i Turkiet – inget slut i sikte!

17.04.20 News

Den 17 april 2018 sparkades nämligen 14 arbetare på Cargills stärkelsefabrik i Bursa-Orhangazi när de försökte bilda en fackförening. Arbetarna kämpar beslutsamt vidare för rätten att representeras av IUL-anslutna Tekgıda-İş. Påföljden för rättighetsbrottet är full återanställning och en tydlig signal från Cargill att rättigheter respekteras på arbetsplatsen.

IUL kräver att G20 agerar för att skydda turistarbetare

10.04.20 News

IUL har krävt att G20 omedelbart vidtar åtgärder för att skydda miljontals turistarbetare från permitteringar till följd av coronapandemin och kollapsen för turistnäringen, som är en industri som direkt eller indirekt sysselsätter mer än var tionde arbetstagare i världen.

Läs vidare på engelska.

CORONAVIRUSET: WTO, FAO och WHO missar viktig länk i livsmedelskedjan

06.04.20 Editorial

Den 31 mars manade Världshandelsorganisationen WTO, Världshälsoorganisationen WHO och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO gemensamt till samordnad internationell handling för att livsmedelsförsörjningen – och migrantarbetarna som bär det globala jordbruket på sina axlar – ska flöda fritt över nationsgränserna under coronakrisen. IUL har skrivit till de tre organen och påpekat en extremt ansvarslös miss i deras maning till ”ansvarstagande”: de har nämligen helt struntat i att efterlysa åtgärder för att skydda livet, hälsan och försörjningsmöjligheterna för lantarbetarna som livsmedelstryggheten är beroende av.

Ett meddelande från IUL:s generalsekreterare Sue Longley om COVID-19

26.03.20 News

Hej!

Coronapandemin är en utmaning utan motstycke för våra medlemsförbund världen över. Alla IUL-sektorer påverkas av coronautbrottet.

Mer än någonsin behövs nu solidaritet och en global reaktion för att minimera riskerna och effekterna för våra medlemmar, deras familjer och samhällen.

Försvara lantarbetarna i och bortom pandemin

25.03.20 Editorial

När den ena landsgränsen efter den andra nu stängs kastar den hotande arbetskraftsbristen i jordbruket och lantarbetarnas speciella utsatthet i hela världen nytt ljus över livsmedelstrygghetens skakiga grund och den stora men outforskade utmaningen att stoppa viruset från att sprida sig. För att säkra livsmedelstillgången och samtidigt hindra smittspridning måste regeringar och överstatliga organ omedelbart vidta åtgärder för att skydda levnads- och arbetsvillkoren för de lantarbetare som förser världen med mat.

Coronaviruset: lärdomar från en pandemi

13.03.20 Editorial

När det centrala är att hindra smittspridning får arbetstagare inte tvingas välja mellan att avstå från lön eller att utföra jobbet och riskera att själva smittas och sprida smittan till andra. Ändå bortser man i planeringen för viruskatastrofen från arbetstagarna som potentiella offer och smittvägar.

Storbritannien: kaffejätten JDE hotar säga upp all personal för att tvinga igenom angrepp på villkoren

10.03.20 News

Med stöd från IUL driver Unite the Union som har 300 medlemmar på Jacobs Douwe Egberts’ kaffefabrik i Banbury i Oxfordshire en kampanj mot företagets ensidiga planer på att säga upp hela personalen och återanställa dem som går med på sämre löner och villkor.

Läs mer här på engelska.

Hongkong-fackets ledare Lee Cheuk Yan åtalad i nytt tillslag

05.03.20 News

Lee Cheuk Yan – generalsekreterare i Hongkongs fria fackförening HKCTU – anhölls 28 februari och åtaladesför ”olaglig sammankomst” innan han frisläpptes mot borgen 5 maj i väntan på domstolsförhandlingar. IUL kräver nu tillsammans med HKCGTU att åtalet genast rivs upp.

 

Indiens demokrati i fara

14.02.20 Editorial

Medborgarskapet – nyckeln till alla rättigheter – angrips nu av Indiens regering. De senaste månaderna har tusentals människor frihetsberövats och dussintals dödats i den protestvåg som sveper över landet efter regeringens angrepp på den indiska demokratins grundvalar.

Algeriet: fria fackföreningar måltavla i regeringskampanj mot demokratirörelsen

21.01.20 Feature

Det farsartade valet i Algeriet 12 december – där medborgarna fick välja mellan fem presidentkandidater som alla godkänts av militären – har inte gjort något för att mildra regeringens hetskampanj mot det demokratiska civilsamhället. Algerier som kämpar för föreningsfrihet utsätts nu för ett dubbelt förtryck: de trakasseras för att de som fackligt aktiva ifrågasätter den statskontrollerade fackliga federationen UGTA – och de angrips för sin drivande roll i den demokratirörelse som uppstod förra våren.

Läs mer här på engelska.

Ukraina: facklig mobilisering mot juridiskt angrepp mot arbetstagarnas och fackets rättigheter

17.01.20 News

Ukrainas regering förbereder en massiv juridisk attack mot grundläggande fackliga rättigheter. IUL, våra medlemsförbund i Ukraina och internationella fack uppmanar regeringen att genast riva upp utkastet till ny arbetsrätt och respektera internationella normer och löften till fack på nationell nivå.

Vi är inte slavar!

McDonald's Peru: 12-timmars skift och död genom elchock

03.01.20 News

Efter det att två unga arbetstagare dött genom elchock i en McDonald'srestaurang i Lima i Peru den 15 december har Vd:n för koncernens franchiseföretag i landet medgivit att man känt till att den dryckesmaskin som ledde till de två ungdomarnas död var defekt.

Brutal exploatering bakom certifierat högpriskaffe från Brasilien

03.01.20 News

En färsk undersökning gjord av Thomson Reuters ger nya bevis på hur kaffe som produceras under brutala villkor av exploatering på jordbruk i den brasilianska delstaten Minas Gerais säljs till höga priser av multinationella företag tack vare certifieringssystem, till exempel Rainforest Alliance.

Coca-Colas angrepp på fackföreningar i Filippinerna uppmanar till våld mot arbetare

19.12.19 News

Med anklagelser för kommunism och terrorism försöker företagsledningen på The Coca-Cola Companys verksamhet i Filippinerna försvåra facklig organisering och sprida skräck bland arbetarna genom att beskylla facket och medlemmarna för att underminera samhället och göra dem till legitima mål för våld och förtryck. Och risken att drabbas av våld är högst påtaglig: minst 43 fackligt aktiva har mördats sedan Rodrigo Duterte blev president 2016. Våldet är ingen slumpmässig bieffekt av regeringens krig mot narkotika. Det är ytterst selektivt och riktat mot exakta mål.

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS