Globalt solidaritetsbygge och samarbete på IUL:s globala mejerikonferens

22 March 2010 News

På IUL:s globala mejerikonferens som hölls i Buenos Aires och Sunchales i Argentina den 9-12 mars samlades 120 fackrepresentanter från 22 länder för att staka ut en samlad facklig strategi för hantering av de problem som är gemensamma för världens mejeriarbetare.

FN:s specialrapportör för rätten till mat manar till handling: mer än hälften av de svältande i världen ingår i livsmedelssystemet

9 March 2010 News

Rätten till mat baserar sig på centrala människorättsinstrument (deklarationer, konventioner, avtal) där regeringar och stater åläggs att inte bara värna den här grundläggande rättigheten utan dessutom aktivt måste se till att rätten till mat förverkligas i praktiken.

Iranska sockerarbetarfackets ordförande Nejati kvar i fängelse i väntan på ännu en dom

17 February 2010 Urgent Action

Fyra av de fängelsedömda ledarna för sockerarbetarnas fria fackförening på Haft Tapeh i Iran har nu frigetts, men ordföranden Ali Nejati är kvar i fängelse – och där riskerar han att få tillbringa minst två år för att han ”äventyrat rikets säkerhet”.

Inget slut i sikte på TEKEL-protesterna...

8 February 2010 News

Anställda på det tidigare statliga turkiska tobaksmonopolet TEKEL strömmade till Ankara från hela landet den 15 december 2009 för att protestera mot regeringens plötsliga beslut att lägga ner deras arbetsplatser.

TEKEL-anställda i fortsatta protester i Ankara

27 January 2010 Urgent Action

De TEKEL-anställdas massprotester mot regeringens plötsliga och godtyckliga beslut att lägga ner deras arbetsplatser fortsätter nu på sin sjunde vecka, trots kyla och regn och hot om våldsamma polisinsatser.

Indiska Nestléfack erkänns av företaget och får löneförhandla

26 January 2010 News

2009 avslutades med en stor facklig seger i Indien när fackföreningar som representerar drygt 1 200 arbetare på Nestlé Indiens fabriker i Moga, Ponda och Bicholim för första gången tecknade kollektivavtal om löner och förmåner – något som de kämpat för i ett år. Avtalen omfattar även löneskalor och löneuppgifter som tidigare ansetts som "affärshemligheter" av företaget.

Nytt åtal mot den sjätte av ledarna för iranska sockerfacket – agera nu!

22 January 2010 Urgent Action

Reza Rakhshan, kommunikationsansvarig på det fria sockerarbetarfacket på Haft Tapeh i södra Iran, arresterades av säkerhetspolis på arbetsplatsen den 4 januari och släpptes inte från fängelset i Shush förrän den 20 januari, åtalad för att ha ”äventyrat rik

Strejk på Nestlé Tunisien efter mörkad försäljning av glassfabrik

11 January 2010 News

Den 17 november 2009 fick arbetarna på Nestlés glassfabrik i Karthago i Tunisien via en anslagstavla veta att fabriken sålts till ett konsortium av lokala företag verksamma inom livsmedelsindustrin.

"I enlighet med Nestlés riktlinjer för socialt ansvarstagande", stod det på anslaget, "har företaget gjort sitt yttersta för att undvika uppsägningar, skydda de berörda arbetstagarnas rättigheter och bevara produktionsanläggningen."

Unite kräver att Kraft redovisar konsekvenserna för sysselsättningen av ett eventuellt köp av Cadbury

24 November 2009 News

Medan stridens vågor går höga i kampen om det ekonomiska krigsbytet vid ett eventuellt fientligt köp av brittiska Cadbury från Kraft Foods’ sida uppmanar nu IUL-anslutna Unite Kraft att lägga korten på bordet och ge tydliga garantier för jobben och pensionerna.

SENASTE NYTT! Iranska sockerfackets ledare nu i fängelse – agera nu!

18 November 2009 Urgent Action

Ledarna för Irans fria sockerarbetarfack sitter nu i fängelse i staden Dezful där de avtjänar straff för sin fackliga verksamhet. I ett försök att krossa fackföreningen som bildades förra året av arbetare på det gigantiska sockerbruket Haft Tapeh dömde en domstol den 12 oktober fem av fackföreningens ledare till fängelse. Straffen verkställs omedelbart och åtalspunkterna härrör från oktober 2007.

IUL efterlyser arbetstagarperspektiv på FN:s toppmöte om tryggad tillgång till mat

18 November 2009 News

Antalet svältande i världen uppskattas nu officiellt överstiga en miljard och priset på basmat förväntas fortsätta vara högt, instabilt och känsligt för yttre faktorer. Mot den bakgrunden har FN kallat till det toppmöte om tryggad tillgång till mat som nu äger rum i Rom den 16-19 november. Inför toppmötet har IUL skrivit till Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s livsmedels- och jordbruksorgan FAO, och påpekat att de 500 miljoner lantarbetarna lyser med sin frånvaro i utkastet till uttalande från toppmötet, trots att de förser världen med mat och dessutom själva utgör en stor del av de svältande.

IUL och Danone Group sjösätter internationella ”samrådsmöten”

3 November 2009 News

För första gången på de 20 år som det funnits internationella fackliga kontakter med Danone medverkade fackliga representanter för Danonearbetare från hela världen på årets möte för Danones CIC, som därmed förvandlades till en sant internationell struktur.

 

EU-socialisterna lanserar kampanj för reform av finanssystemet

3 November 2009 News

Europeiska socialdemokratiska partiet, ESP – de europeiska socialdemokratiska partiernas paraplyorganisation som IUL samarbetat med om förslag för lagreglering av riskkapital och hedgefonder – har lanserat en kampanj för genomgripande reform av finanssystemet i Europa. Kampanjen heter Europeans for Financial Reform (Européer för ekonomisk reform) och syftar till att skapa opinion för ett genomgripande reformprogram för att ta itu med "krisen på de oreglerade finansmarknader som påhejade av nyliberal ideologi för en liten minoritets skull har undergrävt långsiktiga investeringar, arbetstillfällen, löner, miljöhänsyn och jordens och världsbefolkningens allmänna välfärd."

Fängelse för iranska sockerfackets ledare – agera nu!

29 October 2009 Urgent Action

I ett försök att krossa det fria fack som bildades förra året av arbetare på det gigantiska sockerbruket Haft Tapeh i södra Iran dömde en domstol den 12 oktober sex av fackföreningens ledare till fängelse. Straffen verkställs omedelbart och åtalspunkterna härrör från oktober 2007. Tre ledare som i fjol dömdes för att med sin fackliga verksamhet ha "äventyrat rikets säkerhet" i samband med arbetaraktioner under 2008 fick sina domar upphävda efter att ha överklagat dem i september.

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS