NNN-strejken slut: erkännande och kollektivavtal hos fiskförädlaren Norse Production

17 October 2017 News

Norska livsmedelsarbetarförbundet NNN avblåste 12 oktober den strejk på fiskförädlingsföretaget Norse Production, som pågått sedan 8 september. Strejken ledde till att företaget skrev på kollektivavtalet för fiskförädlingssektorn. Nu när facket erkänts kommer den lokala fackföreningen att kunna förhandla om ytterligare förbättringar med arbetsgivaren inom branschavtalets ramar.

NNN strejkar för rättigheter och erkännande hos fiskförädlaren Norse Production

26 September 2017 News

NorsestrikeArbetarna - varav många är migranter från Polen och Litauen - på fiskförädlingsföretaget Norse Production utanför Bergen i Norge har strejkat sedan 8 september. De tillhör IUL-anslutna norska livsmedelsarbetarförbundet NNN och kräver ett kollektivavtal med arbetsgivaren.

Kampanj leder till att sparkade fackledaren på hotell Manila Peninsula återanställs

22 September 2017 News

JennyMarcos2Jenny Marcos - en av ledarna för fackföreningen PEU på hotell Manila Peninsula i Filippinerna - har återanställts på sitt gamla jobb med full retroaktiv lön efter att ha sparkats 2016 för att hon som fackligt aktiv stödde IUL:s globala kampanj för hotellstädare.

IUL tecknar avtal med svenska Systembolaget om rättigheter i leveranskedjan

11 September 2017 News

IUL undertecknade ett samförståndsavtal med svenska Systembolaget 24 augusti i Stockholm. Samförståndsavtalet uppmärksammar att Systembolaget och IUL har ett gemensamt intresse av att förbättra arbetsvillkoren i alkoholindustrin och dess leveranskedja, till exempel genom att arbetarna utövar sin rätt att tillhöra fackföreningar och avtalsförhandla.

Organisera, kämpa och vinn tillsammans: IUL:s 27:e kongress

8 September 2017 News

CONGRESSLOGOSWEDISHIUL:s 27:e kongress som hölls i Genève 29 augusti till 1 september 2017 var den största, mest representativa och välbesökta kongressen i vår organisations historia. Av 518 deltagare från hela världen deltog 339 officiella delegater i kongressarbetet - en ökning med nästan 29 procent jämfört med 2012. Alla regioner och sektorer var starkt representerade på kongressen, som genomsyrades av entusiasm, stridsberedskap och solidaritet.

Arbetare på fruktodlingar i Nya Zeeland får rätt till dricksvatten

23 August 2017 News

IUL-förbundet FIRST upptäckte till sin förvåning att anställda på kiwiodlingar i norra Nya Zeeland inte hade tillgång till rent dricksvatten. När arbetarna bad om dricksvatten blev de tillsagda att använda bevattningsanläggningens vatten - som är otjänligt för människor - och dricka från en kran intill toaletter som inte är anslutna till något avloppssystem.

Framgång för UFCW på Unilever i USA

9 August 2017 News

Medlemmar i UFCW:s avdelning Local 400 godkände sitt första kollektivavtal 24 juli. Avtalet ger viktiga förbättringar för de anställda på Unilevers Liptonfabrik i Suffolk i delstaten Virginia i USA. Medlemmarnas ratificering av avtalet är kronan på verket i en satsning på organisering och förhandlingar som inleddes förra året.

Iran: Arbetarna på sockerrörsplantagen Haft Tapeh kämpar för sina löner, pensioner och rättigheter!

19 July 2017 Urgent Action

1084Arbetarna på den stora sockerrörsplantagen och fabriken Haft Tapeh i staden Shush i södra Iran har alltid varit tvungna att kämpa för sina löner och rättigheter. Efter en 42 dagar lång strejk år 2008 där man krävde utbetalning av sedan länge innehållna löner bildade arbetarna en oberoende fackförening, anknuten till IUF. Sedan företaget privatiserades år 2015 har villkoren försämrats. Arbetarna och deras fackförening utsätts för repressalier då de än en gång demonstrerar för att få summor innehållna löner och förmåner utbetalda. KLICKA HÄR för att skicka ett meddelande till de iranska myndigheterna som stöd för arbetarnas krav.

Spanien: Facket ifrågasätter falska "tjänsteleverantörer" som utarmar arbetet i hotellnäringen

11 July 2017 News

"Mångtjänsteleverantörer" har blomstrat under den åtstramningspolitik som infördes i Spanien 2012 och som återspeglats i arbetsmarknads"reformer" i hotellnäringen och tjänstesektorn i allmänhet. Anställda avskedas och återanställs sedan av serviceföretaget och gör fortfarande samma jobb som tidigare med för en bråkdel av den tidigare lönen. Till följd av detta system har 120 000 hotellstädare i Spanien förlorat 40% av sin lön sedan 2012.

IUL och Sodexo undertecknar internationellt avtal om hur man förhindrar sexuella trakasserier på arbetsplatsen

10 July 2017 News

IUL har undertecknat ett internationellt avtal med det franskbaserade catering- och serviceföretaget Sodexo om åtgärder som syftar till att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det gemensamma IUL-Sodexo-åtagandet, som grundar sig på delad insikt i att sexuella trakasserier utgör en kränkning av de mänskliga rättigheterna och att kvinnor som arbetar i tjänstesektorn utsätts för stora risker, fastställer en policy och förfaranden som skall bidra till nolltolerans.

IUL:s första konferens för livsmedelsförädlingsindustrin

6 July 2017 News

Den 26-27 juni 2017 samlades IUL-förbund från elva länder i Chicago för att börja arbetet med att utveckla en gemensam ansats för att organisera och förhandla i livsmedelsförädlingsindustrin genom en nyligen föreslagen IUL-avdelning.

Facket mobiliserar mot spanska regeringens fortsatta angrepp på strejkrätten

28 June 2017 News

I Spanien fortsätter Mariano Rajoys högerregering sitt angrepp på strejkrätten. 16 månader efter att åtta fackligt aktiva frikänts på samtliga åtalspunkter för att ha deltagit i generalstrejken mot åtstramningar 2010 hotas nu två fackliga företrädare av fängelse i upp till sju år för sin medverkan i generalstrejken 2012.

Fria facken på Coca-Cola Indonesien kräver respekt för mänskliga rättigheter

10 May 2017 News

CokeDemoIndonesia08052017De fria facken på Coca-Cola Amatil Indonesien demonstrerade tillsammans med IUL-förbund och andra Colafack utanför Coca-Cola Amatil Indonesiens huvudkontor 8 maj för att försvara de grundläggande rättigheter som företaget systematiskt bryter emot. KLICKA HÄR FÖR ATT SKICKA ETT BREV TILL COCA-COLA!

Ett första maj-budskap

28 April 2017 Editorial

Firandet av första maj började med de amerikanska arbetarnas kamp för åttatimmarsdag och har firats i hela världen sedan 1890-talet. Slagkraften hos första maj ligger i dess globalitet: det är den dag när arbetstagare i hela världen visar att de är beredda att kämpa sida vid sida för gemensamma mål.

Sidor

Prenumerera på IUF UITA IUL RSS