Publicerade: 15/04/2021

Den IUL FTIA har tecknat ett nytt löneavtal med Handelskammaren för livsmedel som totalt kommer att höja livsmedelsarbetarnas löner med 41 procent i Argentina där inflationstakten är fortsatt hög.

  • Avtalet omfattar maj 2020 – april 2021 och nåddes efter flera möten, massdemonstrationer av FTIA-medlemmar, inklusive en stor protestvagn den 8 april, framför handelskammarens högkvarter i Buenos Aires. Ytterligare täckning av åtgärderna kan ses på Rel-UITA: s webbplats här och här (på spanska)
  • Löneavtalet omfattar alla arbetstagare i kollektivavtalet dygnet runt, som är FTIA:s största och omfattar mer än 80 000 arbetstagare i hela landet.
  • Gemensamma förhandlingar återupptas i maj 2021 för att fastställa nya grundavtal för maj 2021 – april 2022

Under kampanjen sa Héctor Morcillo, FTIA:s generalsekreterare, "Vi kan inte tillåta att anpassningsvariabeln fortsätter att vara löner. Lönerna måste växa över inflationen, och det är vårt mål. Och om de inte svarar på våra bara krav kommer vi att fördjupa kampplanen."

Vi kan inte tillåta att anpassningsvariabeln fortsätter att vara löner. Lönerna måste växa över inflationen, och det är vårt mål. Och om de inte svarar på våra bara krav kommer vi att fördjupa kampplanen.
Héctor Morcillo, FTIA:s generalsekreterare