Det mer globala
facket för mat,
jordbruk och hotell

På fälten och fabrikerna, hotellen, restaurangerna och snabbmatskedjorna finns IUL och organiserar, kämpar och vinner för arbetare i hela livsmedelskedjan.

fackförening
rättigheter är
mänskliga rättigheter

Vi har kämpat för att skydda
fackföreningsmedlemmar sedan 1920

med beslutsamhet kommer framsteg

Vi skyddar oss mot
sexuella trakasserier

Tillsammans med våra medlemsorganisationer och den globala arbetarrörelsen kämpar IUL för att stoppa epidemin av sexuella trakasserier och könsrelaterat våld i arbetslivet. Och vi gör framsteg! Vi har förhandlat fram 7 avtal med globala företag som omfattar arbetstagare i 54 länder runt om i världen. Och vi kommer inte att sluta!