Sedan grundandet 1920 har internationell facklig solidaritet varit den ledande principen för IUL:s verksamhet. Den har tillämpats genom att:

  • bygga solidaritet i samtliga led av livsmedels-kedjan
  • handla globalt till försvar för mänskliga, demokratiska och fackliga rättigheter
  • internationell facklig organisering inom transnationella företag (TNF)

För IUL är det aktiva försvaret av fackliga, mänskliga och demokratiska rättigheter inte något komplement till det fackliga arbetet, utan en oskiljaktig del av vår fortlöpande verksamhet. Att försvara dessa rättigheter är en viktig klassfråga för arbetarrörelsen, eftersom arbetstagarna varken kan organisera sig för att tillvarata sina intressen eller bibehålla de framsteg som uppnåtts, om grundläggande rättigheter kränks eller inte är tryggade.

IUL stöder aktivt de rörelser världen över som kämpar mot förtryck. Vi svarar internationellt på varje angrepp mot våra medlemsförbund och mot arbetarrörelsen. Vi strävar ständigt efter att skapa allianser med människorätts-, miljö- och konsumentgrupper och andra organisationer i det civila samhället som delar våra mål och principer.