Finansiseringen har i grunden förändrat den miljö där arbetstagarna lever, arbetar och kämpar. Finans- och finansteknikens ökande tyngd har minskat kopplingen mellan löner och produktivitet och undergrävt kollektivavtalen, vilket har lett till årtionden av lönestagnation och ökande ojämlikhet. Hur organiserar och förhandlar fackföreningar i en värld där nedskärningar, nedläggningar, avyttringar, sammanslagningar och private equity-buyouts är föredragna vägar för att öka vinsterna, och arbetstagare och deras arbetsplatser anses vara disponibla? Den IUL har kartlagt och analyserat dessa förändringar som en del av processen att organisera kampen tillbaka.